Asia

Vil nå de unge i Japan

Japanske menigheter har ofte få unge. Shinki Takahira vil vise ungdommene at de er del av en større sammenheng – og han vil nå flere på nett.
av Christoffer Nævdal

Takknemlighet i Bangladesh

Øydis og Rebecca er i Bangladesh som voluntører på et jenteinternat. Til tross for en vanskelig oppvekst sitter jentene på internatet og takker og priser Gud hver bidige kveld.
av Øydis Bensø