Lars Åge Barreth Stavran

Hvordan blir jeg lykkelig?

- Jeg har funnet ut at det er kun èn ting som kan gi meg fred og en varig lykkefølelse. Det er troen på at Jesus døde for meg, og at jeg skal tilbringe evigheten sammen med Gud i himmelen.