AndaktAndakt

En andakt er en enkel form for gudstjeneste som kristne, enkeltvis eller i gruppe, oppfordres til å holde daglig.

Bibelen og hipstere

Bibelen har kanskje ikke så mange hipstere med feite briller og sånt, men den er full av folk som turte å stikke seg ut fra mengden.

Din vei

Det kan jo hende Gud vil at vi skal gjøre noe annet enn det vi vil selv. Hva da?