AndaktAndakt

En andakt er en enkel form for gudstjeneste som kristne, enkeltvis eller i gruppe, oppfordres til å holde daglig.

Din for evig!

Gud har selv satt et segl på oss. Dette kan sammenlignes med en forlovelsesring! I ringen er det markert hvem vi tilhører: 'Din ...'.

Julens mysterium

Jeg har det travelt med å tenne lys og sette julelys på juletreet, og glemmer det lyset som skinner i mørket, og som mørket ikke tok imot.