AndaktAndakt

En andakt er en enkel form for gudstjeneste som kristne, enkeltvis eller i gruppe, oppfordres til å holde daglig.

Unådens sirkel

Naboene til Zef (10) vil drepe ham hvis han forlater huset, på grunn av noe faren hans gjorde ti år tidligere.

Din uendelige verdi

En tings verdi kan bestemmes av hvem som har laget den, og hva noen er villig til å betale for den. Så hva slags verdi gir det deg?

Din for evig!

Gud har selv satt et segl på oss. Dette kan sammenlignes med en forlovelsesring! I ringen er det markert hvem vi tilhører: 'Din ...'.