AndaktAndakt

En andakt er en enkel form for gudstjeneste som kristne, enkeltvis eller i gruppe, oppfordres til å holde daglig.

Da Gud kom til oss

Det at Gud, himmelens og jordens skaper, kommer oss i møte er noe av det mest usannsynlige og største som har skjedd oss, skriver Øivind Kringstad i dagens andakt.

Ulike forventninger om hvem Jesus er

– Mange mennesker i Bibelen, også de religiøse lederne som burde kjenne Gud godt, godtok ikke Jesus som Guds sønn fordi han ikke passet inn i bildet de hadde av hvordan Gud burde være, skriver K