AndaktAndakt

En andakt er en enkel form for gudstjeneste som kristne, enkeltvis eller i gruppe, oppfordres til å holde daglig.

Da Jesus ble hyllet som konge

Framfor å nyte et liv med kongemakt, palmegrener og hyllester, ofret Jesus sitt liv. Det paradoksale er at det var ved nettopp dette Faderen opphøyde ham som konge, skriver Martin Holskar i dagens a