Andakt

En andakt er en enkel form for gudstjeneste som kristne, enkeltvis eller i gruppe, oppfordres til å holde daglig.

Du er sendt

Det er ikke din oppgave å skape mål og mening i livet. Den som hører til hos Jesus får dette av Gud.
av Øivind Ruud Kringstad

Følg Jesus i livet!

Jesus sier han er den gode hyrde som leder sine etterfølgere til liv og overflod midt i en verden full av ondskap.
av Øivind Ruud Kringstad