AndaktAndakt

En andakt er en enkel form for gudstjeneste som kristne, enkeltvis eller i gruppe, oppfordres til å holde daglig.

Juleandakt: Leve barnet

Julen er barnets høytid. Julen er folkets høytid. Det kreves ingen forkunnskaper. Ingen kristelig trening. Ingen religiøs erfaring. Fordi Gud har blitt som oss, kan vi komme som vi er.