Andakt

En andakt er en enkel form for gudstjeneste som kristne, enkeltvis eller i gruppe, oppfordres til å holde daglig.

Jesus virker i oss hver dag

– Forbønn er ikke noe magisk som løser alle problemer der og da, men en kan ha fred for at Gud vil ta hånd om saken, deler Levi David Bjuland (15)
av Levi David Bjuland

Kommer du på Guds fest?

– Gud har gjort i stand en himmel for deg, et festmåltid, en feiring og en glede. Alt det du dypest sett lengter etter inviterer Gud deg til å få del i.
av Håvard Jøssang

Pelikan i ørkenen

På samme måte som pelikanen ikke kan leve i en ørken der det hverken er vann eller mat, kan ikke vi leve uten Jesus.
av Elisabet Mattingsdal