AndaktAndakt

En andakt er en enkel form for gudstjeneste som kristne, enkeltvis eller i gruppe, oppfordres til å holde daglig.

Da Gud kom til oss

Det at Gud, himmelens og jordens skaper, kommer oss i møte er noe av det mest usannsynlige og største som har skjedd oss, skriver Øivind Kringstad i dagens andakt.