AndaktAndakt

En andakt er en enkel form for gudstjeneste som kristne, enkeltvis eller i gruppe, oppfordres til å holde daglig.

Unådens sirkel

Naboene til Zef (10) vil drepe ham hvis han forlater huset, på grunn av noe faren hans gjorde ti år tidligere.