Andakt

En andakt er en enkel form for gudstjeneste som kristne, enkeltvis eller i gruppe, oppfordres til å holde daglig.

Guddommelig reality

Gjennom Jesus får vi del i et mysterium – vi mennesker kan være nær den hellige Gud.
av Øivind Ruud Kringstad