Andakt

En andakt er en enkel form for gudstjeneste som kristne, enkeltvis eller i gruppe, oppfordres til å holde daglig.

Løft blikket

– Jeg kan ikke tenke meg noe bedre sted å finne hjelp, enn ved å se oppover, sier Hans Kristian Skaar i denne videoandakten.
av