iLivetiLivet

Til deg som ikke bidrar

Det å gå i menighet handler ikke først og fremst om å delta på en aktivitet eller å hjelpe til med praktiske gjøremål.