Bibelen

Løft blikket

– Jeg kan ikke tenke meg noe bedre sted å finne hjelp, enn ved å se oppover, sier Hans Kristian Skaar i denne videoandakten.
av

Du er sendt

Det er ikke din oppgave å skape mål og mening i livet. Den som hører til hos Jesus får dette av Gud.
av Øivind Ruud Kringstad