iBibeleniBibelen

Din vei

Det kan jo hende Gud vil at vi skal gjøre noe annet enn det vi vil selv. Hva da?