5 tips for å få venner på et nytt sted

5 tips for å få venner på et nytt sted

Er du en av de som flytter til et nytt sted denne høsten?

Tips og Triks

Vi i iTro har omsorg for hele deg, og har en overflod av mer eller mindre fornuftige råd til enhver anledning.

Det å flytte til et nytt sted er noe mange opplever i løpet av livet. Da jeg var 16 år valgte jeg å flytte fra Inderøy i Trøndelag til Lepsøy i Hordaland for å starte på Kongshaug Musikkgymnas som er en internatskole. Jeg flyttet 75 mil hjemmefra, og kjente ingen. Dette ble starten på mange gode vennskap.

Det kan være utfordrende å gå fra et miljø til et annet.  Mange opplever at det å være tilfreds handler om å ha gode venner rundt seg. Da kan det være lurt å ta noen grep som kan bidra til at man får nye venner og bekjente.

En venn viser alltid kjærlighet, og en frende er født til å hjelpe i nød. Ordspråkene 17,17

Her kommer noen forslag til hvilke grep du kan ta om du ønsker å få venner på et nytt sted,

1. Oppsøk arrangementer

En god start kan være å  oppsøke arrangementer som samler mange folk. Vær der det skjer. Selv om det kan være ukomfortabelt, er dette absolutt å anbefale hvis man ønsker å treffe nye folk.

2. Vær interessert i andre

Det å finne nye venner handler mye om å by på seg selv, men kanskje like mye å interessere seg for andre. De fleste mennesker liker å snakke om seg selv. Gir du de muligheten til det, er sannsynligheten stor for at de interesserer seg for deg.

3. Oppsøk mindre felleskap

Ønsker man å bli bedre kjent med folk er det lurt å oppsøke mindre felleskap, for eksempel en bibelgruppe. Møtes man jevnlig er sannsynligheten stor for at man blir godt kjent.

4. Vær åpen og ærlig

Hvis du er åpen er det lettere for andre å ta del i ditt liv. Det er fint å dele de positive sidene i livet, men hvis man også våger å fortelle om de vonde opplevelsene vil man oppleve at det knyttes sterkere bånd. Det å snakke åpent og ærlig om livet er noe av det jeg setter størst pris på i mine vennskap.

5. Ta del i et arbeid

Vær hjelpsom. Ikke vær redd for å bidra der det trengs. Hvis man velger å hjelpe til på et møte, eller engasjerer seg inn i et ungdomsarbeid, er det alltid en mulighet for å treffe nye mennesker.

Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men være ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men på de andres. Filipperne 2, 3-4

Unsplash

Tips og Triks

Vi i iTro har omsorg for hele deg, og har en overflod av mer eller mindre fornuftige råd til enhver anledning.