Hva skjer når vi dør?

Hva skjer når vi dør?

Meningene om hva som skjer etter at et menneske dør er mange. Hva sier egentlig Bibelen om livet etter døden?

Tema

Tema på iTro i november er apokalypse

Det finnes mange ulike svar på spørsmålet i overskriften. Meningene om hva som skjer etter at et menneske dør er mange. Hva sier egentlig Bibelen om livet etter døden? Skal vi vente en plass frem til Jesus kommer tilbake? Kommer vi rett til himmelen? Ja, hva skjer når vi dør? 

Bibelens hovedperson, Jesus, beskriver ikke dette i klartekst for oss.

Til røveren som hang på korset ved siden av ham sa han: «I dag skal du være med meg i paradis.» (Luk 23.43) Her kan det virke som om en kristen kommer rett til himmelen. Men Jesus forteller også om Den rike mannen og Lasarus, og der kan det virke som om det er snakk om et «venterom» frem til Jesu andre komme. (Luk 16:19-31)

Det Jesus er tydelig på er at det vil komme en dag der alle mennesker, levende og døde, skal stå opp, fysisk, og møte Gud. Det er dette vi ofte refererer til som Dommens dag. (Joh 5:28-29)

Fysisk oppstandelse

Det første jeg vil understreke i dette spørsmålet er at det bibelske håpet om evig liv innebærer en fysisk, kroppslig oppstandelse. Det bibelske håpet er ikke at sjelen skal forsvinne fra kroppen for å være med Gud i en ikke-kroppslig tilværelse.

Mange tenker at vi skal til himmelen, men bibelen forteller oss at Gud skal skape en ny himmel og en ny jord.

Paulus forklarer i 1. Kor 15 at Jesu oppstandelse er en modell for oss i dette. Han er den første som sto opp med en «himmelsk kropp» og slik skal alle mennesker som er «i Kristus» oppstå. Denne kroppen er også fysisk, men den er noe annet enn den skrøpelige kroppen vi har nå. (Fil 3:21) Dette vil skje ved Jesu andre komme; da Jesus kommer igjen.

Mange tenker at vi skal til himmelen, men bibelen forteller oss at Gud skal skape en ny himmel og en ny jord. Det vil skje en herliggjøring av våre kropper, men også resten av skaperverket vil bli herliggjort. (Åp 21)

Død og dom – og alt imellom

Nyskapelsen skjer jo etter dommen, så hva skjer i tiden mellom døden og dommen?

Bibelen indikerer at sjelen overlever kroppens fysiske død. I vår fysiske død skilles sjelen fra kroppen og sjelen fortsetter å leve. Dermed vil vi fortsette å leve i en bevisst, ikke-kroppslig tilstand frem til Jesus kommer igjen og vi får vårt fornyede, herliggjorte, himmelske legeme. (2. Kor 5:1-8)

Bibelen sier ikke noe klart om hvor eller hva denne tilstanden er utover dette, men Paulus beskriver det som «mye, mye bedre» enn det vi opplever her på jorden. Det vil være en tilstand med mer nærhet til Jesus og, slik Paulus sier, «en vinning». (Fil 1:21-24) 

Hva med de som ikke tilhører Jesus?

I lignelsen om Den rike mannen og Lasarus er Lasarus i paradis hvor han venter på den siste dag. Den rike mannen er i «dødsriket». Ordet som er oversatt til dødsriket er Hades (gr.) som igjen kommer fra det hebraiske ordet Sheol. Dette er et annet ord enn «helvete.» Dødsriket er altså en mellomtilstand som kommer før Dommens dag.  

Bibelen sier at når et menneske dør er det den fysiske kroppen som dør. Sjelen overlever og går enten til Sheol – dødsriket – eller til Jesus. Paulus beskriver denne tilstanden som noe fantastisk godt for den som har valgt å stole på Jesus.

Jesus beskriver det andre alternativet som noe helt annet enn godt. Dog må det poengteres at Bibelen ikke er klokkeklar i dette spørsmålet. Dermed skal heller ikke vi være 100% sikre på akkurat hva som skjer. 

Sikkert håp

Det aller viktigste, vil jeg mene, er uansett at det sikre håpet finnes i Jesus Kristus. Alle som har overgitt seg til ham kan være helt trygge i møte med døden – det er ingenting å frykte! 

Tema

Tema på iTro i november er apokalypse