Dømt til døden, så dukker det opp en mann ut av ingenting som tar plassen din.

Dømt til døden, så dukker det opp en mann ut av ingenting som tar plassen din.

Både jeg, du og Barabbas får en ny sjanse gjennom det Jesus gjorde Langfredag.

Påskemeditasjoner

Påsketekstene er noen av de tekstene i Bibelen du kanskje har lest aller flest ganger. Denne påsken utfordrer vi deg til å lese deler av dem på en litt annen måte. Les sakte, og grunn på betydningen. Vi vil ikke rekke over hele påskeevangeliet, men noen øyeblikk av historien. Kanskje du blir motivert til å lese resten også?

Meditasjon over bibeltekster har vært en del av den kristne tradisjonen helt siden begynnelsen. Men for mange i dag kan det kanskje virke litt fremmed. Men det er ikke så vanskelig – det handler rett og slett om å bruke tid sammen med Gud. I stillhet, i takknemlighet og i undring over hva disse tekstene betyr. 

Husk at dette ikke handler om at du gjør alt perfekt etter oppskriften, men at du lar Gud jobbe i tankene og hjertet ditt. Føl deg fri til å be lenger, eller lese enda flere ganger enn det som står. 

Langfredag forteller historien om Barabbas som får gå fri, men den store historien er at gjennom det som skjedde denne dagen – så er alle mennesker frigjort fra all synd. Vi trenger bare å innrømme at vi trenger Jesus, og ta i mot nåden.

I dag er teksten ganske lang, så bruk litt tid og gå frem og tilbake mens du leser og undrer deg over innholdet.

BE

Kjære Gud, hjelp meg å lytte til ditt ord. Lær meg mer om Jesus, hans kjærlighet og hva han har gjort for meg gjennom denne teksten.

LES OG LYTT 

Du kan gjerne lese denne teksten i sin helhet 3 ganger, eller mer. La deg påvirke av ordene, og ta inn alvoret i teksten. 

Vi leser fra Lukas 23, vers 13 til 27 og 32-49 .

Pilatus kalte sammen overprestene, rådsmedlemmene og folket og sa til dem: «Dere har ført denne mannen fram for meg og sagt at han villeder folket. Nå har jeg forhørt ham i deres nærvær og kan ikke se at mannen er skyldig i noe av det dere anklager ham for. Det kan heller ikke Herodes, for han har sendt ham tilbake til oss. Altså har han ikke gjort noe som fortjener dødsstraff. Jeg vil derfor la ham bli pisket og så løslate ham.»

 *Men til høytiden måtte han gi dem en fange fri. 

Da ropte de alle som en: «Bort med ham! Gi oss Barabbas fri!» Barabbas var en mann som hadde blitt fengslet for opptøyer i byen og for mord.

Pilatus talte da igjen til dem, for han ville gjerne gi Jesus fri. Men de ropte tilbake: «Korsfest! Korsfest ham!» For tredje gang sa han til dem: «Hva ondt har han da gjort? Jeg har ikke funnet ham skyldig i noe som kan straffes med døden. Jeg vil derfor la ham bli pisket og så løslate ham.» Men de presset på og forlangte med høye skrik at han skulle korsfestes. Og skriket deres fikk overtaket.

Da felte Pilatus dommen; det skulle bli som de krevde. Han løslot den de ba om, han som var fengslet for opptøyer og mord. Men Jesus overga han, så de fikk sin vilje.

Så førte de ham bort. På veien grep de tak i en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyréne. De la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus.

….

Også to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen med ham. Og da de kom til det stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både ham og forbryterne der, den ene på høyre side av ham og den andre på venstre.*Men Jesus sa: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Så kastet de lodd om klærne hans og delte dem mellom seg. 

Folket sto og så på, men rådsherrene hånte ham. «Andre har han frelst», sa de, «la ham nå frelse seg selv dersom han er Guds Messias, den utvalgte!» Også soldatene hånte ham. De kom og rakte vineddik opp til ham og sa: «Er du jødenes konge, så frels deg selv!» For det var satt en innskrift over ham: «Dette er jødenes konge.»

En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.»

Det var allerede omkring den sjette time. Da falt det et mørke over hele landet helt til den niende time, for solen ble formørket. Forhenget i tempelet revnet etter midten, og Jesus ropte med høy røst: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» Da han hadde sagt det, utåndet han.

Men da offiseren så det som hendte, priste han Gud og sa: «Denne mannen var sannelig rettferdig!» Og folkemassene som hadde samlet seg for å se på, slo seg for brystet da de så det som skjedde, og vendte hjemover. Men alle de som kjente ham, sto på avstand og så på. Blant dem var også de kvinnene som hadde fulgt ham fra Galilea.

Skriket som fikk overtak:  Da Pilatus skulle avgjøre hva som skulle skje med Jesus, fikk skrikene fra folkemengden overtaket. Han gjorde slik flertallet ville, for å hindre oppstyr.

Vi gjør nok ofte det samme. Hvilke skrik kan få overtaket i ditt liv?

En spesiell død: De som sto nærme så at noe var spesielt. Offiseren priste Gud! De som kjente han, de sto på avstand, akkurat slik han hadde sagt at de skulle. La de merke til dette spesielle øyeblikket? Eller var de for langt borte?

I mitt sted: En viktig ting som skjer i denne historien, er Jesu bytte med Barabbas. Tenk å oppleve noe slikt. Dømt til døden, så dukker det opp en mann ut av ingenting som tar plassen din.

Det er jo det som har skjedd for oss alle. Dette er historien om mitt liv, ikke bare Barabbas. Kanskje noen har gjort noe fint for deg? Men jeg tørr vedde på at ingen har gjort noe som krevde så mye som å dø for deg. Det gjorde Jesus.

Bruk noen sekunder til å tenke på akkurat den kjærligheten som må ligge bak et slikt valg.

VÆRE

Bruk noen minutter på å bare være sammen med Gud. Prøv å tenke på noe av det du har lest nå eller Guds kjærlighet til deg. Prøv å la alle andre tanker forsvinne. Hvis dette er vanskelig nå i begynnelsen, kan du sette på litt lav musikk i bekgrunnen.

HJERTEMAT

Er det noe du har lest i dag som du kan ta med deg videre inn i påsken? Eller kanskje inn i hverdagen, etter påske? 

Påskens budskap blir enda viktigere for meg dersom jeg, igjen og igjen, minner meg selv på at det var akkurat meg (og deg) Jesus valgte å dø for.

TAKK

Å leve i takknemlighet og lovprisning til Gud gjør noe med oss, også på de litt tyngre dagene. 

Syng gjerne med, eller lytt i takknemlighet til denne sangen: 

 

Vi avslutter med en bønn:

Takk Jesus for at du har gjort alt for meg. At du døde, og tok all skyld for alt kjipt jeg noengang har gjort, sagt eller tenkt – og alt som jeg kommer til å gjøre, si eller tenke. Hjelp meg å forstå dybden av din kjærlighet til meg.

Amen

Les mer om det som skjedde Langfredag: 
Matteusevangeliet
Markusevangeliet
Lukasevangeliet
Johannesevangeliet

Påskemeditasjoner

Påsketekstene er noen av de tekstene i Bibelen du kanskje har lest aller flest ganger. Denne påsken utfordrer vi deg til å lese deler av dem på en litt annen måte. Les sakte, og grunn på betydningen. Vi vil ikke rekke over hele påskeevangeliet, men noen øyeblikk av historien. Kanskje du blir motivert til å lese resten også?

Meditasjon over bibeltekster har vært en del av den kristne tradisjonen helt siden begynnelsen. Men for mange i dag kan det kanskje virke litt fremmed. Men det er ikke så vanskelig – det handler rett og slett om å bruke tid sammen med Gud. I stillhet, i takknemlighet og i undring over hva disse tekstene betyr. 

Husk at dette ikke handler om at du gjør alt perfekt etter oppskriften, men at du lar Gud jobbe i tankene og hjertet ditt. Føl deg fri til å be lenger, eller lese enda flere ganger enn det som står.