Skjærtorsdag er dagen nattverden innstiftes, og Jesus på alvor begynner å kjenne Guds redningsplan på kroppen.

Skjærtorsdag er dagen nattverden innstiftes, og Jesus på alvor begynner å kjenne Guds redningsplan på kroppen.

La oss sammen se på noe av det som skjedde denne dagen.

Påskemeditasjoner

Påsketekstene er noen av de tekstene i Bibelen du kanskje har lest aller flest ganger. Denne påsken utfordrer vi deg til å lese deler av dem på en litt annen måte. Les sakte, og grunn på betydningen. Vi vil ikke rekke over hele påskeevangeliet, men noen øyeblikk av historien. Kanskje du blir motivert til å lese resten også?

Meditasjon over bibeltekster har vært en del av den kristne tradisjonen helt siden begynnelsen. Men for mange i dag kan det kanskje virke litt fremmed. Men det er ikke så vanskelig – det handler rett og slett om å bruke tid sammen med Gud. I stillhet, i takknemlighet og i undring over hva disse tekstene betyr. 

Husk at dette ikke handler om at du gjør alt perfekt etter oppskriften, men at du lar Gud jobbe i tankene og hjertet ditt. Føl deg fri til å be lenger, eller lese enda flere ganger enn det som står. 

Skjærtorsdag er dagen nattverden innstiftes, og Jesus på alvor begynner å kjenne Guds redningsplan på kroppen. Vi skal sammen se på noe av det som skjedde denne dagen. 

BE

Gud, la Din Ånd åpne hjertet mitt for det du ønsker å fortelle meg gjennom denne bibelteksten. La meg forstå mer av hvem Du er, forstå dypere hvor høyt jeg er elsket. 

LES OG LYTT 

Du kan gjerne lese denne teksten i sin helhet 3 ganger, eller mer. Prøv å sette deg inn i situasjonen, som om du satt sammen med Jesus denne ettermiddagen. 

Vi leser fra Markus 14, vers 12 til 28.

På den første dagen i de usyrede brøds høytid, da påskelammet ble slaktet, spurte disiplene ham: «Hvor vil du vi skal gå og gjøre i stand så du kan holde påskemåltid?»

Da sendte han to av disiplene sine av sted og sa til dem: «Gå inn i byen! Der vil en mann som bærer en vannkrukke, møte dere. Følg etter ham, og der han går inn, skal dere si til eieren av huset: ‘Mesteren spør: Hvor er rommet der jeg kan holde påskemåltid med disiplene mine?

Da skal han vise dere et stort rom ovenpå, gjort ferdig med tepper og puter. Der skal dere stelle i stand for oss.» Disiplene gikk da av sted og kom inn i byen. De fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påskemåltidet.

Da det ble kveld, kom Jesus dit med de tolv. Mens de var til bords og spiste, sa han: «Sannelig, jeg sier dere: En av dere skal forråde meg – en som spiser sammen med meg.» Da ble de bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham: «Det er vel ikke meg?»

Han svarte: «Det er en av de tolv, en som dypper i fatet sammen med meg. For Menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham. Men ve det mennesket som forråder Menneskesønnen! Det hadde vært bedre for det mennesket om det aldri var født.»

 Mens de holdt måltid, tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Ta imot, dette er min kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem, og de drakk alle av det. Og han sa til dem: «Dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange. Sannelig, jeg sier dere: Aldri mer skal jeg drikke av vintreets frukt før den dagen jeg drikker den ny i Guds rike.»

Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut mot Oljeberget. Jesus sa til dem: «Dere kommer alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet:
Jeg skal slå gjeteren,
og sauene skal bli spredt.
Men etter at jeg er stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.»

Mirakelet:
Det første som slår meg i denne fortellingen er det mirakelet som skjer når disiplene skal forberede måltidet. Kanskje har du ikke tenkt på det som et mirakel før? Les denne delen av teksten igjen, og tenk over hvordan mirakler ofte kan være litt skjult i hverdagen.

Jesus gjør spektakulære mirakler som å vekke døde til live, men han har også omsorg for våre menneskelige behov – og dette er ikke første gang Han på mirakuløst vis skaffer mat.

Redd for å svikte:
Disiplene blir bekymret når Jesus forteller at en av dem skal forråde Ham. «Det er vel ikke meg?»

Noen ganger kan vi føle det litt på samme måten. At vi er redd for at vi svikter Jesus. Har du kjent på det noen gang? I møte med misjonsbefalingen, og alt som Jesus har sagt oss om hvordan vi skal oppføre oss mot andre, klarer vi rett og slett ikke å strekke til.

Du skal vite at dette absolutt ikke er å svikte Jesus. Det betyr bare at du er et menneske, du også.

Det kan noen ganger være godt å tenke på at Jesus betyr så mye for oss, at vi helst ikke vil skuffe Ham. Men ikke la dette komme i veien for nåden. Det aller viktigste vi kan gjøre for Jesus, er å slippe Ham inn i hjertene våre.

Nattverden: 
Jesus benytter denne siste kvelden sammen med disiplene sine til å gi dem (og oss) nattverden.

Tenk tilbake til forrige gang du tok i mot nattverden. Les enda en gang hva Jesus skriver om den.

Forstår vi hvor stort dette er? At vi helt konkret får ta i mot, kjenne og smake på det som Jesus har gjort for oss.

VÆRE

Bruk noen minutter på å bare være sammen med Gud. Prøv å tenke på noe av det du har lest nå eller Guds kjærlighet til deg. Prøv å la alle andre tanker forsvinne. Hvis dette er vanskelig nå i begynnelsen, kan du sette på litt lav musikk i bekgrunnen.

HJERTEMAT

Er det noe du har lest i dag som du kan ta med deg videre inn i påsken? Eller kanskje inn i hverdagen, etter påske? 

Jeg har lett for å bortforklare små mirakler i livet mitt, og jeg kjenner at jeg trenger å ha med meg hele påskehistorien i hjertet når jeg feirer nattverd.

TAKK

Å leve i takknemlighet og lovprisning til Gud gjør noe med oss. 

Syng gjerne med, eller lytt i takknemlighet til denne sangen: 

 

Vi avslutter med en bønn. 

Takk Gud, for at du gjør store og små mirakler i livene våre. Takk for at du har gjort alt, og at det eneste vi skal gjøre er å ta i mot din nåde.  Takk for nattverden. Takk Jesus, for at du var villig til å gi ditt eget liv, selv om det kostet dyrt. Takk at du en gang for alle tok den straffen som vi skulle få.

Amen

Les mer om det som skjedde Skjærtorsdag:
Matteusevangeliet 
Markusevangeliet
Lukasevangeliet
Johannesevangeliet 

 

Påskemeditasjoner

Påsketekstene er noen av de tekstene i Bibelen du kanskje har lest aller flest ganger. Denne påsken utfordrer vi deg til å lese deler av dem på en litt annen måte. Les sakte, og grunn på betydningen. Vi vil ikke rekke over hele påskeevangeliet, men noen øyeblikk av historien. Kanskje du blir motivert til å lese resten også?

Meditasjon over bibeltekster har vært en del av den kristne tradisjonen helt siden begynnelsen. Men for mange i dag kan det kanskje virke litt fremmed. Men det er ikke så vanskelig – det handler rett og slett om å bruke tid sammen med Gud. I stillhet, i takknemlighet og i undring over hva disse tekstene betyr. 

Husk at dette ikke handler om at du gjør alt perfekt etter oppskriften, men at du lar Gud jobbe i tankene og hjertet ditt. Føl deg fri til å be lenger, eller lese enda flere ganger enn det som står.