Til deg som ikke bidrar

Til deg som ikke bidrar

Det å gå i menighet handler ikke først og fremst om å delta på en aktivitet eller å hjelpe til med praktiske gjøremål.

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere

Til deg som ikke spiller i lovsangsbandet, ikke er med på å sette fram stoler, eller koke kaffe. Ikke holder tale. Ikke er møteleder. Ikke er sosial. Ikke  liker mange folk på et sted. Du er mer enn god nok. Det at du deltar er mer enn godt nok.

Kritiske til motiver

Harald Hovland leder en menighetsplanting på Tøyen i Oslo i regi av Norsk Luthersk Misjonssamband. Han har skrevet en masteroppgave om mennesker som har trukket seg ut av kristne fellesskap.

Noen av hans informanter kunne fortelle at de stilte spørsmål ved motivene til de andre som gikk i menigheten. Ønsket de for eksempel flere i menigheten kun for at menigheten skulle bli større?

Informantene var også kritiske til om forkynnere, eller lovsangsledere var mer interessert i å promotere seg selv enn å forkynne evangeliet om Jesus. Du kan lese mer om det her.

Selvpromotering eller forkynnelse?

Det informantene deler med Hovland, er opplevelser jeg tror mange kan kjenne seg igjen i. Jeg gjør i alle fall det. Tanker som dette er noe alle menigheter bør ta på alvor.

Alle som står foran mennesker i en menighet bør spørre seg hvorfor man gjør det man gjør.

Som trommeslager er jeg en av de som av og til er på scenen. Og jeg har flere ganger tatt meg selv i å tenke mer på hvordan jeg spiller, enn på hvorfor jeg spiller.

Jeg tror alle som står foran mennesker i en menighet bør spørre seg  hvorfor man gjør det man gjør. Er det for å promotere seg selv, eller er det for å bidra til å forkynne evangeliet?

Til deg som ikke bidrar

Så tilbake til deg som ikke står på scenen eller hjelper til med forberedelser til en gudstjeneste. Det er behov for deg. Alle er unikt skapt av Gud, så bare ved å være til stede i din menighet, så er du med på å bidra.

Det å gå i menighet handler ikke først og fremst om å delta på en aktivitet eller å hjelpe til med praktiske gjøremål. Det å gå i menighet handler om å gå sammen i troen, og å søke Gud sammen.

I fellesskap lærer vi Gud å kjenne. Menigheten kan fort bli et sted der man føler at man blir verdsatt for det man bidrar med. Det er ikke meningen.

Menigheten har behov for alle

I 1 Kor 12,21-22 skriver Paulus:

Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for dere».  Tvert imot! De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. 

Med dette sier Paulus at det er behov for alle. Alle spiller en viktig rolle i Guds menighet. Så til deg som kjenner at du ikke har noe å bidra med:

Det er feil. Du har noe å bidra med. Det er nok at du kommer. Og du er hjertelig velkommen!

Unsplash

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere