Kan vi ha tillit til at Jesus virkelig er veien til frelse?

Kan vi ha tillit til at Jesus virkelig er veien til frelse?

Det viktigste valget vi tar er om vi vil tro på Jesus eller la være.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.
Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.

Joh 6,63-69

Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv. Men det er noen av dere som ikke tror.» For Jesus visste fra første stund hvem som ikke trodde, og hvem som skulle forråde ham. Og han la til: «Derfor sa jeg til dere: Ingen kan komme til meg uten at det blir gitt ham av min Far.» Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige.»

I en uforutsigbar og ganske kaotisk tid er det mye med denne teksten som trøster meg og hjelper meg til å fokusere på det viktigste.

Teksten handler først og fremst om hvem Jesus er og det viktigste valget vi som mennesker tar – skal vi tro på Jesus og følge ham, eller la være. Og hjelpen vi får fra Guds Hellige Ånd.

Jesus møtte ikke forventningene

Jesus har for litt siden mettet fem tusen menn pluss kvinner og barn, og folket ville tvinge ham til å bli konge. En konge som kunne skaffe dem mat, men antakeligvis ikke den type konge Jesus ønsket å være for dem.

Deretter trekker Jesus seg tilbake før han begynner å fortelle dem hvem han egentlig er. «Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv”, sier Jesus.

Dette er ikke første gang Jesus overrasker (eller skuffer) folk ved å ikke være den de forventet at han var.

Han er grensesprengende og annerledes enn slik folk hadde sett for seg.

Vi ser det igjen og igjen i Bibelen, at det som er menneskers tanker om hvordan en leder, en konge, eller Gud er ikke samsvarer med det Jesus gjør og sier. Han er grensesprengende og annerledes enn slik folk hadde sett for seg.

“For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker” sier Jesaja om Gud (Jes 55:8-9).

Så kanskje er det ikke så rart at Jesus som Guds sønn ikke svarte til menneskelige forventninger. Han er Gud, og som mennesker blir vi ofte overrasket over at Gud ikke er akkurat slik vi hadde sett for oss.

Den Hellige Ånds hjelp

Men en av oppgavene til Guds Hellige Ånd er å hjelpe oss med å forstå noen av de tingene vi ikke kan forstå med vår egen fornuft. Ingen mennesker, til tross for utdannelse eller intelligens, kan forstå og ta imot Gud uten ved hjelp fra Den Hellige Ånd.

Vi kan bare virkelig forstå sannheten om Gud dersom vi lar Den Hellige Ånd få åpenbare det for oss på en overnaturlig måte. Og vi må velge å ta imot dette, Den Hellige Ånd vil ikke trenge seg på uten at vi ønsker det.

Når Jesus forteller om seg selv, ikke minst når han forteller at han er mer enn en profet; at han er Guds sønn, er det mange som trekker seg tilbake og ikke vil ha mer med ham å gjøre.

Peters bekjennelse

De vender seg bort fra Jesus og Ånden som bor i ham. Men noen velger å bli igjen, og Jesus spør dem “vil også dere gå bort?” Det er her vi hører Peters bekjennelse, som vitner om at han har forstått noe av det aller viktigste Jesus prøvde å vise.

Jeg har prøvd å tenke over effekten av det Peter sier her. Kanskje var det flere av disiplene som var usikre på om de ville fortsette å følge Jesus, kanskje hadde de tvil.

Peter gjorde mye som ikke var lurt og ikke var riktig i livet sitt, men én ting han ofte gjorde var å ta initiativ og snakke ut. I denne sammenhengen tror jeg han hjalp de andre disiplene ved å si tydelig og klart foran de andre hvem han trodde Jesus var.

Steg i tro

Peter tar et steg i tro når han velger å stole på at det Jesus sier er sant. Det er mye han ennå ikke vet og forstår om Jesus, det skjønner vi når vi leser videre og hører om noen av tingene han sier og gjør. Men han velger å tro, og å ikke forlate Jesus når mange andre gjør dette.

Og her er utfordringen til oss. Det er mye vi ikke vet, mye vi ikke forstår, men velger vi å ha tillit til at Jesus virkelig er Gud, veien til frelse?

Jon Olav Selstø

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.
Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.