Tjeneren som frelser

Tjeneren som frelser

Jesus ville heller vise kjærligheten som er i Guds rike, enn å bli en berømt magikjendis.

Andakt

Marie Hansen jobber som ungdomsarbeider i Norea Mediemisjon.

Det er stilig å tenke på at Jesus ble skrevet om flere hundre år før han kom til jorda!

Boken Jesaja inneholder mange profetier om ting som skal skje, og noen av dem handler ganske tydelig om Jesus.

”Se, min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, i ham har jeg min glede. Jeg har lagt min Ånd på ham, han skal føre retten ut til folkeslagene. Han skriker ikke og roper ikke, hans røst høres ikke i gatene. Han bryter ikke et knekket siv og slukker ikke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. Han skal ikke slukne og ikke knekkes før han har satt retten igjennom på jorden. Fjerne kyster venter på hans lov.” (Jesaja 42,1-4)

Guds plan

Helt siden skapelsen har Gud hatt en plan om hvordan han vil frelse menneskene. Da menneskene valgte å vende Gud ryggen, ble relasjonen til han brutt, og derfor trengtes det en til å rette opp forholdet igjen.

Gud Fader valgte sin egen sønn, Jesus, og sendte han til jorda. Ikke som en stor konge, men som en tjener som døde på korset. Han kom for alle folkeslag.

Ingen skrytepave

Selv om Jesus hadde mange followers overalt hvor han gikk, så var han ikke opptatt av å løfte frem sitt eget navn. Jeg tror Jesus ønsket å vise kjærligheten som er i Guds rike, heller enn å bli en berømt magikjendis.

Jesus både møtte enkeltpersoner og talte til store folkemengder, men han gjorde det ikke for å bli populær. Faktisk ble han heller det motsatte.

Så de svake

Et knekket siv faller nesten, og en rykende veke er i ferd med å slukne. På samme måte kan det være med oss mennesker. Noen kan være så syke eller svake at de er i ferd med å miste alt.

Jesus kom ikke for de friske, men for de syke (Matt 9,12). Jesus kom nær dem som var utstøtt fra samfunnet og ønsket å helbrede dem. Han ga håp til de nedbrutte og viste dem kjærlighet.

Det er fint å tenke på at Gud også ønsker å komme oss nær i dag når vi føler oss svake. Han har lovet å gi oss av sin kraft og fred.

Tjeneren som vant

Jesus visste hvilken oppgave han hadde på jorda. Han kjente profetiene som var skrevet om han.

På korset fullførte Jesus sin gjerning da han tok hele verdens synder på seg. Det var da han vant tilbake retten over alle mennesker, slik at vi kan komme tilbake til han. Etter dette åndet han ut og døde, men tre dager senere sto han opp og viste at han virkelig var Guds sønn.

Fortsatt er det mennesker som ikke har hørt hva Jesus gjorde, det vi ofte kaller for evangeliet. Slutten av teksten fra Jesaja forteller at de fjerne kyster venter på å høre hans lov. Til dette har han kalt oss som tror på ham. Vil du være med?

Jeremy McKnight / Unsplash

Andakt

Marie Hansen jobber som ungdomsarbeider i Norea Mediemisjon.