Mange kristne ønsker å finne seg en kjæreste, men klarer ikke å få det til, viser en ny undersøkelse

Mange kristne ønsker å finne seg en kjæreste, men klarer ikke å få det til, viser en ny undersøkelse

– Ikke ta deg selv så høytidelig. Tør å be noen ut på date, oppfordrer Simon Elgen som står bak singelundersøkelsen.

iLivet

Fakta om undersøkelsen:

476 totalt antall svar
384 fullførte (81 %)
69 % kvinner, 31 % menn
74 % single, 26 % i forhold
60 % har ikke vært i forhold som varte over tre måneder etter fylte 18 år
Snittalderen er ca. 27 år
Ca. 40 personer ble intervjuet i etterkant for å gi dybdekunnskap om enkeltfunn

En undersøkelse i Filadelfiakirken Oslo i høst viser at det er mange single i menigheten – og «alle» ønsker å finne seg en kjæreste.

Samtidig ber 55 % av dem ikke ut noen kristne på date i løpet av et normalår. Og de som ber ut får avslag ca. 40 % av gangene.

– Det overrasker meg hvor stor mismatch det er mellom at så mange ønsker å finne seg kjæreste og at datingaktiviteten er såpass lav, sier Simon Elgen, initiativtaker til undersøkelsen.

Noen årsaker til at det er en vanskelig datingkultur i menigheten viser seg å være:

  • Frykt for avvisning (75 %)
  • For høy terskel til å be ut på date (75 %)
  • Feil eller for høye forventninger til en date (65 %)
  • At det er vanskelig å bli godt kjent med nye personer i menigheten (70 %)

Mangelfull definisjon av dating

Selv om undersøkelsen er forbeholdt Filadelfia Oslo, tror Simon funnene kan være relevante for andre sammenhenger.

– Mitt inntrykk er at dette er en utfordring i samfunnet generelt, både for kristne og ikke-kristne, og for andre menigheter i Oslo og i andre byer. Vi har bare undersøkt etter fylte 18 år, men det er ikke unaturlig at dette også er en utfordring for de yngre, mener han.

Undersøkelsen viser at 1/3 ikke er sikre på når de blir bedt ut på date.

Det kan tyde på at det er en mangelfull definisjon i kulturen vår på hva som er en date og hva en date innebærer. Det kan komme av at dating er et amerikansk konsept som er importert til Norge.

– Undersøkelsen viser at 1/3 ikke er sikre på når de blir bedt ut på date. Særlig guttene tror spørsmålet kommer tydeligere fram enn hva det blir oppfattet som, sier Simon. – Det kan være en glidende overgang mellom hva som er to venner som finner på noe og når det blir en date, med mindre dette er tydelig definert.

Alle kan be ut

Et interessant funn i undersøkelsen var spørsmålet om hvem en ønsker skal be ut på date.

– Jeg har hørt jenter si at de ikke kan be ut fordi gutter alltid vil være den som ber ut. Men de fleste oppgir enten at det er samme for dem hvem som tar initiativ eller at de selv ønsker å bli bedt ut. Ingen gutter sier de alltid vil være den som ber ut, forteller Simon. – Derfor kan jentene vite at det ikke er uaktuelt for den de liker å bli bedt ut av en jente.

– Slik jeg ser det er det en myte rundt at jenter ikke kan be ut, men undersøkelsen viser at det er det samme for gutta – så det er bare å kjøre på for jentene, forklarer han. – Selv om de fleste jentene oppgir at de helst vil være den som blir bedt ut.

Må ta det på alvor

– Hva vil dere gjøre med denne informasjonen?

– En viktig ting vi allerede har gjort er å presentere funnene til menigheten. Vi håper det kan være en øyeåpner for mange. De som kommer på Møtepunkt kan vite at omtrent ¾ av salen er single og ønsker å finne seg en kjæreste. Ved å informere tror vi at vi kan være med å påvirke kulturen i en sunn retning, svarer Simon.

Mange ønsker seg mindre sosiale settinger og møtepunkt i menigheten.

Han mener at når datagrunnlaget viser at så mange har det så høyt på agendaen å finne seg noen, men ikke klarer det, så er det noe menigheten burde vite om.

– Man er selv ansvarlig for å finne seg en kjæreste. Det er ikke menighetens ansvar. Men hvis menigheten skal ta hele mennesket på alvor, så må den også ta hensyn til dette. Mange ønsker seg mindre sosiale settinger og møtepunkt i menigheten, som turer osv. Det kan menigheten legge til rette for, påpeker han.

Ta ansvar for eget kjærlighetsliv

– Hva vil du si til single kristne som ønsker å finne seg en kjæreste?

– Ikke ta deg selv så høytidelig. Tør å be noen ut på date. Det kan kanskje såre stoltheten din om du får avslag, men egentlig er det jo bare et kompliment til den du ber ut. Og tør å si ja selv om du er usikker, svarer han.

– Til syvende og sist må man ta ansvar for sitt eget kjærlighetsliv og gjøre det man kan. Ikke sitte stille i båten og vente, men hoppe i det. Også tror jeg det er fint og viktig å anerkjenne at det er mange som kjenner at dette er en utfordring, og vite man ikke er den eneste som synes dette er vanskelig, avslutter han.

Privat

iLivet

Fakta om undersøkelsen:

476 totalt antall svar
384 fullførte (81 %)
69 % kvinner, 31 % menn
74 % single, 26 % i forhold
60 % har ikke vært i forhold som varte over tre måneder etter fylte 18 år
Snittalderen er ca. 27 år
Ca. 40 personer ble intervjuet i etterkant for å gi dybdekunnskap om enkeltfunn