EnhetEnhet

Kristen alene?

Menighet, forsamling, kristent fellesskap. Hva skal en sammenligne dette fellesskapet med?

Like, hvite menigheter

- I bunn og grunn er det nok en underliggende kulturkræsj som gjør at folk med ulik bakgrunn går i ulike menigheter.

Den ene

Det kan virke som om japanerne ser behovet for hjelp fra en høyere makt enn de selv. De åndelige alternativene er mange, men som regel er det ikke Jesus de finner.

To personer, men likevel enhet

– Tryggheten har vokst enormt i løpet av årene siden vi giftet oss. Jeg så ikke for meg hvor nært og godt det kom til å bli, sier Siv Elen Pedersen.

Hvordan velge menighet?

- Grunnen til at jeg ikke kan fordra menighetsshopping er at det underkommuniserer og ugyldiggjør et veldig viktig perspektiv i Det nye testamentet - at en menighet er en familie.