Hvordan velge menighet?

Hvordan velge menighet?

- Grunnen til at jeg ikke kan fordra menighetsshopping er at det underkommuniserer og ugyldiggjør et veldig viktig perspektiv i Det nye testamentet - at en menighet er en familie.

Tema

Tema på iTro i januar er «enhet».

Dersom du er oppvokst på et lite sted, er kanskje ikke valg av menighet et stort problem. Da står det som regel mellom en lokal forsamling og kanskje en kirke. Men hva skal man gjøre når man har titalls menigheter å velge mellom? Og hvorfor må man egentlig være med i en menighet? Kan man ikke bare holde på for seg selv, lese i Bibelen på egenhånd, samt høre taler på podcast?

Nådemidler meddeles gjennom menigheten

– Dette har med hvordan Gud i det hele tatt har valgt å frelse mennesker. Han har innstiftet nådens midler, som blir meddelt oss gjennom menigheten. Derfor er den så avgjørende for både å kunne komme til tro og for å bli bevart i troen, forteller Kenneth Ellefsen. Han jobber som lærer på Fjellhaug Internasjonale Høgskole, og er mer opptatt av kirke- og menighetsliv enn folk flest.

– I Apostlenes Gjerninger står det alltid at mennesker som kom til tro, ble døpt og lagt til menigheten. Det finnes ikke individuelle kristne i Apostlenes Gjerninger. Det er en sterk kollektivistisk tankegang til stede.

En sunn menighet prøver alltid å bevisstgjøre seg hva som er sentrum i den kristne tro: Guds frelsesgjerning ved sin egen Sønn.

– Men så har fellesskap også grunnlag i hvordan Gud er og handler. Gud er en og tre, og de har felleskap med seg. Og i troen kalles vi til fellesskap med den treenige gud og også hverandre.

Ordet forkynnes og sakramentene forvaltes

– Det er altså ingen tvil om at man trenger en menighet. Men hva bør man se etter når man skal velge menighet?

– Vanskelig spørsmål. I det lutherske bekjennelsesskriftet  ”Confessio Augustana” står det at Ordet må forkynnes rett og sakramentene forvaltes rett. Ellers bør man se etter sunn teologi, sunn forkynnelse, og sunt fellesskap. En sunn menighet prøver alltid å bevisstgjøre seg hva som er sentrum i den kristne tro: Guds frelsesgjerning ved sin egen Sønn.

– Menigheten må være bevisst på at menighetens rettroenhet ikke bare handler om rett forkynnelse, men en forkynnelse som preger menigheten i hverdagen. En sunn kristen tro i en menighet er også trospraksis. Det handler ikke bare om kvaliteten på søndagsgudstjenesten, men kvaliteten på relasjonene i menigheten fra mandag til lørdag. Menigheten må være et omsorgsfellesskap og et diakonalt fellesskap der man forsøker å tjene hverandre og verden på best mulig måte.

Menigheten som en familie

– Hva tenker du om menighetsshopping, altså å bytte menighet hver helg? Noen ganger kan det jo friste å dra i en annen menighet, fordi det for eksempel kommer en flink forkynner.

– Menighetsshopping er noe av det verste jeg vet. Grunnen til at jeg ikke kan fordra det er at det underkommuniserer og ugyldiggjør et veldig viktig perspektiv i Det nye testamentet – at en menighet er en familie. I en familie er man innlemmet ikke fordi man har gjort seg fortjent til det eller fordi man liker det best. Sånn er det også med menigheten.

– Gud har frelst oss ved troen og dåpen og er vi døpt inn i Kristus er vi døpt inn i en ny virkelighet, og den virkeligheten er også menigheten. Det er mye vi kan irritere oss over ved familien, men identiteten vi har som familie blir ikke borte av den grunn. Sånn blir det for meg med den troendes forsamling, avslutter Ellefsen.

 

NLM

Tema

Tema på iTro i januar er «enhet».