Ny lovsangs-EP fra Misjonssalen Oslo

Ny lovsangs-EP fra Misjonssalen Oslo

– Jeg håper sangene kan bety noe for mennesker og deres relasjon til Gud. Vi gir dem ikke ut bare fordi det er hipt, sier Arild Strøm (24).

Hørt

«Hos deg» – EP
Utgitt av: Misjonssalen Oslo
Sjanger: Lovsang

Intervjuet er også publisert i Utsyn nr. 1/18 i forkortet versjon.

Den 12. januar ble den nye lovsangs-EP-en til Misjonssalen Oslo lansert. På EP-en er det tre sanger, som flere kjenner igjen fra UL og andre leirer: «Hos deg», «På tross» og «Gi det videre».

EP-en er et samarbeidsprosjekt mellom ulike musikere i forsamlingen. I tillegg står artisten Trygve Skaug for tekst og melodi til sangen «På tross», som ble spilt for første gang på UL i 2015.

Musikk som treffer

Arild Strøm (24), som er musikkarbeider i Misjonssalen Oslo og med på prosjektet, tror lovsangene har et uttrykk som appellerer til folk i dag.

– Vi ønsker å lage musikk som treffer folk. De må kunne relatere til musikken og kjenne seg igjen i teksten. Hvis vi står i én sjanger hele tiden, kan nok tekstene treffe alle, men neste generasjon vil ikke kjenne seg igjen i uttrykket og da blir det vanskeligere for at budskapet synker inn. Vi ønsker å videreføre innholdet gjennom å utvikle musikken, sier han.

– Hvorfor vil Misjonssalen Oslo lage egne lovsanger?

– I en menighet er det ofte en pastor som underviser, som vet hva menigheten trenger å høre. Jeg tror det samme gjelder når man lager musikk i en menighet. Man er del av fellesskapet og kan lage lovsang som treffer forsamlingen og gir det de trenger, svarer Arild.

Viktig for menigheten

Arild understreker hvor viktig bruken av lovsang og salmer er i en menighet, som en del av gudstjenesten:

– Pedagogisk sett lærer teksten oss om Gud og evangeliet. Samtidig gir det oss en mulighet til å vende oss til Gud og tilbe. I Bibelen ser vi dette, blant annet, i Salmenes bok. Salmene kan romme takk, lovprisning, bønn og klage. De inneholder så mye av livet, sier han.

Samtidig er dette en fin måte å benytte seg av ressursene som allerede er i forsamlingen.

– Vi er bortskjemt med mange dyktige musikere i Misjonssalen. Det er stilig at vi har mulighet til å bidra med nye lovsanger, både i NLM og på tvers av menigheter. Jeg håper sangene vil nå utover våre egne vegger, sier han.

Moderne lovsang

De tre lovsangene på EP-en varierer i stil, men alle bærer preg av moderne lovsang.

Arild ser en utvikling gjennom sangene: – EP-en starter med sangen «Hos deg», som handler om hva Gud har gitt oss og hvilen vi finner hos ham. «På tross» er en respons til det, hvor vi innser hva Gud har gjort for oss, på tross av hvem vi er og hva vi har gjort. «Gi det videre» uttrykker et ønske om å gi dette videre til andre, forklarer han.

– Jeg håper sangene kan bety noe for mennesker og deres relasjon til Gud. Vi gir dem ikke ut bare fordi det er hipt, understreker han.

EP-en finner du på iTunes, Spotify og andre strømmetjenester, under «Misjonssalen Oslo».

Simon Berg, design

Hørt

«Hos deg» – EP
Utgitt av: Misjonssalen Oslo
Sjanger: Lovsang

Intervjuet er også publisert i Utsyn nr. 1/18 i forkortet versjon.