Kristen alene?

Kristen alene?

Menighet, forsamling, kristent fellesskap. Hva skal en sammenligne dette fellesskapet med?

Tema

Tema på iTro i Januar er «enhet».

Familie. Klasse. Fotballag. Vennegjeng. Bydel. Bygd. 6 typer fellesskap/samfunn som en kan være en del av. Forpliktelsen i disse fellesskapene vil nok variere alt ettersom hvem du spør. En skoleklasse er for eksempel nødt til å slutte en gang, den varer bare i så så mange år. En vennegjeng er det annerledes med. Er du fra enkelte bygder, vil du alltid være det, andre har ikke en så sterk identitet.

Noen fellesskap krever forpliktelse og engasjement fra din side, andre igjen er du en del av enten du vil det eller ei. I enkelte fellesskap er du den som får mest, mens i andre kreves det at du gir. Noen krever samarbeid, andre tilstedeværelse.

Menighet, forsamling, kristent fellesskap. Hva skal en sammenligne dette fellesskapet med? Bibelen bruker flere av eksemplene over som uttrykk for hvordan det kristne fellesskapet er. Vi som er kristne er et lag med et felles oppdrag, å tilbe vår frelser og å dele ham videre. Vi er blitt innbyggere i Guds rike. Vi har fått oss en hel del trossøsken og en felles far. Jesus Kristus, kaller oss til å ta oss av hverandre og til å bli tatt vare på.

Dette er et fellesskap som strekkes på tvers av generasjoner, nasjoner og mennesketyper. Det er globalt. Men det er også lokalt. Du og jeg som tror, vi kalles til å tro sammen, tilbe sammen, tjene sammen og være sammen. Det er en fremmed tanke for Bibelen at vi som kristne ikke har et konkret lokalt kristent fellesskap som vi er forpliktet på, derfor er det noe vi alle bør søke når vi kommer til en ny plass. Å finne en plass å høre til, hvor noen kan komme tett innpå meg, som bror og søster, og hvor jeg kan komme tett innpå andre, som bror eller søster. Se bare hva apostelen Peter skriver:

«Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten skjuler en mengde synder. 9 Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage. 10 Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. 11 Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet! Amen.» 1. Pet 4,8-11

Hvordan forholder du deg til ditt kristne fellesskap? Er det en bydel, en klasse, en vennegjeng eller en familie? Hvordan forplikter du deg til ditt fellesskap, og hvordan lar du fellesskapet ditt forplikte seg til deg? Gi deg hen til et slikt fellesskap, her gir Jesus seg hen til deg gjennom sine!

Tema

Tema på iTro i Januar er «enhet».