Det du er skapt til

Det du er skapt til

Allerede begynt å lengte til ferien? Synes du mandag godt kan vente noen dager? Gud har skapt deg for mer enn ferie.

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt, skrevet av en av iTros andaktsskribenter.

Gud har skapt alle mennesker. Han skapte faktisk akkurat deg, og har lagt ferdig en vei for deg som du kan gå på (Ef 2,10). Men ikke bare det, han sa også litt om hva vi er skapt til å holde på med. Hva som er grunnen til at vi er her.

På de første sidene i Bibelen leser vi at Gud satte mennesket i en hage etter at han hadde skapt det.

«Så tok Herren Gud mennesket og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den». (1 Mos 2,15)

Skapt til å arbeide

Mennesket fikk altså to ting å gjøre: Dyrke hagen, og passe den.

Vi er med andre ord skapt til å arbeide. Vi er skapt til å utgjøre en positiv forskjell på omgivelsene våres. Det å dyrke en hage kan ofte være et slit, og slik kan det også være slitsomt å jobbe noen ganger, men det er det vi er skapt til. Skapt til å ta i et tak!

Det å være elev på skolen krever jobbing. Skal man lære seg nye egenskaper, eller tilegne seg ny kunnskap, krever det innsats. Det kan være et slit, men det utgjør en forskjell for deg selv, samfunnet og Gud at nettopp du vokser opp, lærer deg ting, og bidrar i ulike sammenhenger. Slik får vi noe å gi videre! (Ef 4,28)

Skapt til tilbedelse

Mennesket ble skapt den 6. dagen. Den 7. dagen bestemte Gud til å være en hviledag. Vi fikk fri fra jobb av en helt spesiell grunn. Da skulle mennesket tilbe Gud.

Skal vi være hele mennesker skal vi både arbeide og tilbe den sanne Gud. Derfor samles kristne til gudstjeneste, synger lovsang og ber, for de vet at det er dette de er skapt til. De oppfyller slik grunnen til at de er her på jorden.

Syndefallet ødela derimot mye. Blant annet er det mange som ikke kan jobbe pga. sykdom, og mange opplever det utrolig tøft å ikke kunne bidra på samme måte som andre.

Heldigvis rokker ikke dette ved vår verdi, som skapt i Guds bilde og elsket av han. Likevel er det godt å vite at Gud sendte Jesus til jorden nettopp for å gjenopprette det som var ødelagt, hvor vi i himmelen skal få leve fullstendig slik som vi er ment til å leve.

Gud har skapt deg for å arbeide og tilbe ham. Husk begge deler, og oppfyll din hensikt!

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt, skrevet av en av iTros andaktsskribenter.