Oppmuntring og trøst til afghanske kristne under press

Oppmuntring og trøst til afghanske kristne under press

— Det er svært vanskelig nå for oss kristne i Afghanistan. Truslene fra Taliban tvinger oss til å leve i skjul. Hvis de finner oss risikerer vi å bli arrestert, banket opp og i verste fall drept.

Misjon

I «Misjon» kan du lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å dele Guds kjærlighet med andre.

Etter at Taliban på ny tok makten i Afghanistan sommeren 2021, har frykt og fortvilelse overskygget livet til innbyggerne i landet – ikke minst kvinnene.

Sent på høsten 2022 ble det nedlagt forbud mot at kvinner kan besøke offentlige parker og treningsstudioer, og like før jul ble det bestemt at de heller ikke kan studere ved universiteter eller arbeide for utenlandske hjelpeorganisasjoner.

Bunnløs fortvilelse

En afghansk kvinne forteller dette til SAT-7, Noreas TV-partner i Midtøsten:
— Jeg vokste opp før Taliban kom til makten, og jeg fikk en god utdannelse. Når jeg ser hvordan kvinner i landet mitt nå blir behandlet, blir jeg fylt av en bunnløs fortvilelse. Hvordan kunne landet mitt ende opp med disse barbariske makthaverne? Jenter helt ned til barneskolen blir nå innesperret i hjemmene sine og nektet å gå på skole.

En annen gruppe afghanere som nå står overfor store utfordringer, er de få kristne i landet. Mange av dem har kvittet seg med bibler og kristen litteratur i engstelse for hva som vil skje hvis Taliban kommer på besøk og finner dette i hjemmene deres.

— Jeg frykter ikke for mitt eget liv. Jeg vet at livet mitt ligger i Jesu Kristi hender, men jeg tenker mye på familien min. De vil også være i alvorlig fare hvis Taliban får vite at jeg har tatt imot Jesus, sier en kristen afghaner.

Programmer som ikke stanses av Taliban

SAT-7 sender kristne program på det afghanske språket Dari. Programmene sendes via satellitt, og dermed er det ikke mulig for Taliban å stanse dem. Gjennom disse sendingene blir evangeliske sannheter formidlet. Kristne seere blir styrket i troen og oppmuntret til å ikke gi opp.

Andre får sitt første møte med Jesus gjennom programmene. Programmet Following Christ henvender seg til folk som ikke har tatt imot Jesus. Programlederne forteller om Guds store plan for å frelse oss mennesker fra en evig fortapelse, ved troen på Jesus.

Familien min vil også være i alvorlig fare hvis Taliban får vite at jeg har tatt imot Jesus.

Tallrike vitnesbyrd forteller oss at de satellittsendte kristne TV-programmene fra SAT-7 er en viktig kilde til trøst for kristne afghanere. TV-seere i Afghanistan tar en stor risiko ved å kontakte våre kolleger i SAT-7, men likevel velger mange å gjøre det. Dermed sender de et tydelig signal om at de kristne TV-programmene på det lokale språket er livsviktige for dem.

Den eneste løsningen for folket

Pastor Shoaib Ebadi, som selv er fra Afghanistan, spiller en sentral rolle i programproduksjonen. Jeg har selv ved flere anledninger fått møte den ydmyke mannen. Med sin milde stemme og forsiktige væremåte bringer han oppmuntring og trøst til kristne afghanere:

— Den eneste løsningen for folket i Afghanistan, og for oss alle, er å stole på Herren, den levende Gud, sier pastor Ebadi. — Vår himmelske far er allmektig og full av barmhjertighet og nåde. Når vi lider, ber Gud oss om å stole på ham.

Et kristent ektepar fra Afghanistan forteller dette til SAT-7:
— Det er svært vanskelig nå for oss kristne i Afghanistan. Truslene fra Taliban tvinger oss til å leve i skjul. Hvis de finner oss risikerer vi å bli arrestert, banket opp og i verste fall drept.

En mannlig TV-seer uttrykker seg slik:
— Jeg er takknemlig, kjære venner, for at dere husker på oss og er oppmerksomme av vår situasjon. Det er så godt å vite at dere er der! Takk for at dere bringer oss oppmuntring og trøst, og for at dere ber Gud om å hjelpe oss.

Norea Mediemisjon sender hvert år flere millioner kroner til SAT-7. Gjennom å støtte Norea kan du også være med på å bringe håp og trøst til kristne i land som Afghanistan.

Unsplash

Misjon

I «Misjon» kan du lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å dele Guds kjærlighet med andre.