SiembraSiembra

Kallet

Marinne bor og jobber i Peru som misjonær. Hun er vår utsending - husk å be for henne.

Gaytu Ayke

- Deres gaver er til stor velsignelse, så dere må fortsette å gi for det er enda mange områder som ikke er nådd.

Profethistoriene

– Han var opptatt av å søke den rette vei. Nå har vi lest profethistorier i ett år, forteller NLM-utsendingen.

Vervekampanje i Siembra

Er du fast giver til Siembra og ønsker å være med og verve nye givere? Da kan du vinne en tur til Nord-Afrika høsten 2015 for deg selv og en venn.