Hjelper barn med funksjonsnedsettelser i Mongolia

Hjelper barn med funksjonsnedsettelser i Mongolia

Mange i Mongolia tenker at funksjonsnedsettelser er en sykdom som kan kureres.

Siembra

Siembra er NLM ungs givertjeneste til internasjonale barne- og ungdomsprosjekter. Du kan enkelt bli fast giver via vipps, eller vippse et enkeltbeløp til Siembra på #71171.

Mongolia var en kommunistisk stat med tette bånd til Sovjetunionen det meste av 1900-tallet, og religionsutøvelse ble undertrykket.

Men etter at landet ble fritt og demokratisk tidlig på nittitallet, har troslivet blomstret.

 

Vil hjelpe barn med funksjonsnedsettelser

NLM startet arbeid i landet i 1994. Selv om kristendommen fortsatt er en liten trosretning, har det vokst frem flere kirker.

Disse ønsker å nå videre ut til unådde områder og folkegrupper i landet, og NLM ønsker å gå sammen med dem i dette arbeidet.

Mange tror at funksjonsnedsettelser er en sykdom som kan kureres.

Diakonalt arbeid har alltid vært en viktig del av NLMs arbeid i Mongolia, og vi har blant annet vært sterkt engasjert i arbeid for å styrke barns rettigheter. Særlig rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser og familiene deres.

Blant store deler av den mongolske befolkningen er det lite kunnskap både om hva funksjonsnedsettelser innebærer, og hvilke rettigheter man har. Mange tror at funksjonsnedsettelser er en sykdom som kan kureres.

Vi har nå startet prosjektet «Strengthening Children with Disabilities» (SCD), som vil gå over flere år.

Målet for prosjektet er å bidra til at livsbetingelsene for barn med funksjonsnedsettelser og familiene deres blir forbedret, og at deres rettigheter blir respektert og beskyttet.

Støtte arbeidet

Siembra er med på å støtte dette og andre barne- og ungdomsprosjekter rundt om i verden. Vil du være med på dette, kan du lese mer om prosjektene og bli med som fast giver til Siembra.

 

Ny film om misjonsarbeidet i Mongolia:

 

Hovedbilde: Boyne (7) er født med cerebral parese. Her sammen med sin onkel.

 

Øyvind Ganesh / NLM

Siembra

Siembra er NLM ungs givertjeneste til internasjonale barne- og ungdomsprosjekter. Du kan enkelt bli fast giver via vipps, eller vippse et enkeltbeløp til Siembra på #71171.