10 bibelvers om å leve ærlig

10 bibelvers om å leve ærlig

"Den som er tro i smått, er også tro i stort."

Tema

Temaet på iTro i mars er «Ærlig tro – ærlig tvil».

1.  Lukasevangeliet 16,10-11

Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort.

Om dere ikke har vært tro når det gjelder den uhederlige Mammon, hvem vil da betro dere de virkelige verdier?

 

2.  Ordspråkene 21,6

Den rikdom en vinner med løgn, er et pust som blir borte; den fører til døden.

 

3.  Salme 32,2-3 og 5

Salig er det mennesket
som Herren ikke tilregner skyld,
som er uten svik i sin ånd.
Så lenge jeg tidde, ble mine knokler tæret bort
mens jeg stønnet hele dagen. (…)

Da bekjente jeg min synd for deg
og skjulte ikke min skyld.
Jeg sa: «Jeg vil bekjenne
mine lovbrudd for Herren.»
Og du tok bort min syndeskyld.

 

4.  Første Johannesbrev 1,7-9

Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.

Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.

 

5.  Matteusevangeliet 7,3-5

Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror: ‘La meg ta flisen ut av øyet ditt’ når det er en bjelke i ditt eget øye?

Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.

Bedre å være fattig og hel i sin ferd enn en dåre med falske lepper.

6.  Johannes’ åpenbaring 3,15-16

Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm! Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn.

 

7.  Ordspråkene 19,1

Bedre å være fattig og hel i sin ferd
enn en dåre med falske lepper.

 

8.  Romerbrevet 12,3-5

Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham.

Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer.

 

9.  Ordspråkene 10,9

Trygt går den som er hel i sin ferd,
men den som går krokveier, blir avslørt.

 

10.  Filipperbrevet 4,8-9

Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det!

Og alt dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg, gjør alt dette! Så skal fredens Gud være med dere.

 

Tema

Temaet på iTro i mars er «Ærlig tro – ærlig tvil».