Hvordan kan jeg vite at kristen tro er det rette livssynet?

Hvordan kan jeg vite at kristen tro er det rette livssynet?

Ingen tro eller livssyn kan bevises, men man kan argumentere for hva som er mest sannsynlig, troverdig og anvendelig.

Trosforsvar

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

Som kristen har man mye til felles med andre religioner, men man skiller seg også klart ut fra de andre, spesielt i læren om hvem Jesus og Gud er.

Kan jeg vite at jeg har valgt rett? Kan det bevises?

Svaret avhenger av hva vi mener med bevis og viten. Man kan selvfølgelig ikke bevise kristen tro slik man gjør i matematikk. Men man kan argumentere for at den er det mest sannsynlige, troverdige og anvendelige blant alle alternativene.

«Å vise» og «å vite»

Filosof og teolog William Lane Craig snakker om forskjellen på «å vise» og «å vite» at kristen tro er sann. Vi kan vite at kristen tro er sann på grunn av Den hellige ånds vitnesbyrd i oss, men vi kan vise at kristen tro er sann gjennom overbevisende argumentasjon.

Den kjente matematikeren John Lennox sier at man kan teste kristen tro på flere måter. Spesielt mener han at de historiske opplysningene rundt Jesu død og oppstandelse gjør kristen tro svært sannsynlig:

«Bevisene, som inneholder den tomme graven, vitnene, eksplosjonen av kristen tro ut av jødedom og vitnesbyrdene fra millioner i dag er uforklarlige uten oppstandelsen.»

Prøv å være kristen! Se om det holder.

Lennox henviser også ofte folk til å «teste ut» kristen tro. Prøv å være kristen! Se om det holder.

Dette mener jeg er en god oppfordring. Hvordan skal man vite om kristen tro er anvendelig om man ikke har prøvd selv?

Hvordan kan man avgjøre om en tro er sann?

Det er et krevende spørsmål, men her er noen viktige momenter:

  1. Koherens. Er kristen tro logisk sammenhengende?
  2. Hvor troverdig er det at kristen tro er sann? Utforsk! Studer gudsargumenter og oppstandelsen. Du kan eksempelvis starte her og her.
  3. Er det mulig å leve med denne troen? Tåler den å møte alle sider av livet mitt?

Kristen tro kan etterprøves

Du kan være fullstendig overbevist om at kristen tro er sann og være helt sikker i din tro. Rasjonelt sett kan du studere deg fram til hvor sannsynlig og troverdig din tro er.

Her er en Gud som viser seg i tid og rom.

Heldigvis er kristen tro etterprøvbar. Jesus fra Nasaret var en offentlig person som gjorde offentlige gjerninger, og de kan undersøkes historisk.

Her er det ikke snakk om mystiske, skjulte åpenbaringer fra en guddom – her er en Gud som viser seg i tid og rom. Jeg mener at kristen tro ligger høyt opp på «sannsynlighetsskalaen». Jeg kan være svært sikker i min tro.

Samtidig er jeg, på en annen måte, helt overbevist om at kristen tro er sann fordi Gud har gitt meg sin Hellige ånd som pant på det håper jeg eier.

Heng med i denne podcasten om du vil være med på å utforske den kristne troens sannhetspåstander!

https://ndla.no/

Trosforsvar

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.