Hvem er Jesus?

Hvem er Jesus?

Vi hører mange forskjellige svar, så hvem er den virkelige Jesus?

Trosforsvar

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

I 2000 år har mennesker over hele jorden stilt seg det spørsmålet. «Hvem er Jesus?»

Jesusbildene florerer, for det er ikke slik at kristne er de eneste som bryr seg om Jesus. Det er det mange andre som gjør også, men hvem sier de at han er?

De aller fleste mennesker har hørt om Jesus, men ikke alle sier at han er Guds sønn. 

«Jesus Kristus er den mest fremtredende personligheten noensinne – både som sønn av Gud og som menneskesønnen. Alt han noen gang sa og gjorde har betydning for oss i dag og det er noe man ikke kan si om noen andre. (…) Enten aksepterer du Jesus eller så avviser du ham,» sa den jødiske forfatteren Sholem Asch. Er det så enkelt?

Ulike livssyn om Jesus

La oss veldig forenklet og raskt se hva ulike livssyn sier om Jesus:

Islam: I islam kan man på generell basis si at Jesus var en profet, sendt fra Allah, men han var ikke Gud. Allikevel ble han tatt opp til himmelen og lever der sammen med Allah.

Ahmadiyya-islam: I ahmadiyya-islam er Jesus også en profet, men han er mer menneskelig. Han overlevde korsfestelsen og emigrerte til India, og ble altså ikke tatt opp til himmelen.

Gnostisisme: I gnostisismen er Jesus en «lysets budbringer» som er sendt fra gud for å føre mennesker tilbake til lyset. Jesus bringer her en «spesiell» kunnskap som menneskene må forstå for å komme inn i lyset.

Naturalisme: I naturalismen kan man, veldig forenklet, si at Jesus var en historisk person, en dyktig lærer, men ingen mirakelgjører.

Bahá’i: I bahá’i-troen er Jesus Guds sendebud, men ikke hevet over noen andre sendebud. Andre sendebud er f.eks Buddha, Muhammed og Abraham.

Kristen tro: I kristen tro er Jesus Guds Sønn, Messias, som ble menneske, korsfestet for menneskehetens synd før han ble tatt opp til himmelen.

Hvem sier du at Jesus er?

Som vi ser er Jesus-bildene svært forskjellige. Til felles har de at Jesus hadde noe viktig å fortelle oss. Spørsmålet «Hvem er Jesus» er med andre ord et godt sted å starte for den som vil finne ut av livets store spørsmål.

Det livssynet som har de beste svarene kan være et godt livssyn å utforske videre. Så hvem har rett? Hvem har «den sanne Jesus?»

Til noe av dette kan man se på historiske fakta. Det er dekket i flere artikler her, men det er viktig å nevne at kildene til Jesu liv er så gode at vi vet hva Jesus sa og gjorde.

Vi vet at han ikke ga rom for at man måtte ha en spesiell kunnskap for å bli frelst. Vi vet at han ikke åpnet for at Buddha, Abraham eller noen andre kunne frelse, og vi vet at han ikke bare var en lærer.

For meg er det tydelig at Jesus, historisk sett, er den som den kristne troen lærer at han er, og jeg tror jødiske Asch har rett i at man enten aksepterer eller avviser Jesus.

Hvem sier du at Jesus er?

Trosforsvar

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.