12 bibelvers om lyset

12 bibelvers om lyset

"Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det."

Tema

Temaet på iTro i januar er «Lys».

1. Første Mosebok 1,1-3

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys.

2. Salme 119,105

Ditt ord er en lykt for min fot
og et lys for min sti.

3. Johannesevangeliet 8,12

Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»

4. Matteusevangeliet 5,14-16

Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset.

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Jeg har satt deg til et lys for folkeslag.

5. Johannesevangeliet 1,5

Lyset skinner i mørket,
og mørket har ikke overvunnet det.

6. Apostlenes gjerninger 13,47

For dette er Herrens befaling til oss:
Jeg har satt deg til et lys for folkeslag,
for at du skal bringe frelse helt til jordens ende.

7. Apostlenes gjerninger 26,22-23

Men til denne dag har Gud hjulpet meg, så jeg har vitnet for høy og lav, og jeg har ikke sagt annet enn det profetene og Moses sa skulle hende, at Messias skulle lide, og at han som den første skulle stå opp fra de døde og forkynne lyset både for sitt eget folk og for hedningfolkene.

8. Jesaja 9,2+6

Det folket som vandrer i mørket,
ser et stort lys.
Over dem som bor i dødsskyggens land,
stråler lyset fram. (…)

For et barn er oss født,
en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder.
Han har fått navnet
Underfull rådgiver, Veldig Gud,
Evig far, Fredsfyrste.

Tro på lyset mens dere ennå har lyset, så dere kan bli lysets barn.

9. Johannesevangeliet 1,9

Det sanne lys,
som lyser for hvert menneske,
kom nå til verden.

10. Salme 27,1

Herren er mitt lys og min frelse,
hvem skulle jeg være redd for?
Herren er mitt livs vern,
hvem skulle jeg frykte?

11. Første Johannesbrev 1,5 og 7

Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham. (…) Dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.

12. Johannesevangeliet 12,35-36a

Ennå en liten stund er lyset hos dere. Dere må vandre mens dere har lyset, så ikke mørket faller over dere. Den som vandrer i mørket, vet ikke hvor han går hen. Tro på lyset mens dere ennå har lyset, så dere kan bli lysets barn.

Tema

Temaet på iTro i januar er «Lys».