– Ikke la oss få kultursjokk når vi kommer til himmelen

Hvordan var det egentlig evangeliet spredte seg videre til Judea, Samaria og til jordens ende? spør Håkon Rydland.

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

De som forkynte evangeliet i Judea og Samaria i Apostlenes Gjerninger 8 var helt «vanlige» kristne. Apostlene var igjen i Jerusalem. Jesus har kalt deg, og han har kalt meg, til å gjøre det samme. Til å være med å spre evangeliet til alle verdens folkeslag!

Hør mer her:

Film produsert av: Vestcam film v/ Øyvind Nyborg

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.