– En av mine hjertesaker er at kirker skal være misjonale, både lokalt og nasjonalt

– En av mine hjertesaker er at kirker skal være misjonale, både lokalt og nasjonalt

Like etter Marianne var ferdig utdannet ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, reiste hun rett ut som misjonær til Peru.

Annonsørinnhold

Fjellhaug internasjonale høgskole tilbyr studier innen teologi, kristendom, religion, livssyn og etikk. Studiene kvalifiserer til ulike jobber innen misjon, bistand, skole, menighet og kirke.

Denne artikkelen er en annonse. 

Da Marianne T. Lindtjørn (28) var ferdig med en master i teologi og misjon ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, dro hun rett ut på felt for å arbeide med teologisk utdanning og prosjekter innen samfunnsutvikling.

Hun har en tid vært akademisk ansvarlig ved det teologiske Seminaret SETELA i Peru og i januar trådte hun inn stillingen som stedlig representant for NLM i Sør-Amerika. Hun mangler ikke utfordringer.

Veien til misjon

Marianne kommer opprinnelig fra Halsnøy i Norge, en øy på Vestlandet med rundt 2000 innbyggere. Hun forteller om en trygg oppvekst i en kristen familie som var aktive på bedehuset og i indremisjonen. Etter videregående gikk turen til Gå Ut senteret, hvor hun hadde praksis i utlandet.

– Mamma gikk på Fjellhaug Internasjonale Høgskole, som da hadde navnet misjonsskolen. I sin tid jobbet hun også i NLM.

Marianne forteller videre om et år på bibelskole før hun fant veien til Fjellhaug.

– Jeg gikk selv på Gå Ut senteret. Jeg ville drive med misjon og hadde praksis i Senegal. Det var der jeg fant ut at jeg ønsket å bli misjonær.

Videre fant hun veien til Fjellhaug Internasjonale Høgskole, hvor hun begynte på en bachelorgrad i teologi og misjon.

Forberedelse til felt

Jeg får inntrykk av at Marianne har fått stor nytte av den teologiske kunnskapen i ettertid.

– Jeg synes det var veldig bra på Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Det var dyktige lærere og jeg hadde god kontakt med dem. De strekker seg langt for å stille opp for studentene. Det var supert!

Da Marianne var ferdig utdannet ved Fjellhaug i 2016, reiste hun rett ut som misjonær.

– Da jeg kom hit høsten 2016, studerte jeg språk. Deretter begynte jeg å undervise. Jeg begynte å arbeide ved det teologiske seminaret, hvor jeg har undervist i teologi. Jeg har fått veldig nytte av studiene ved Fjellhaug. Jeg har fått masse spennende oppgaver og utfordringer, forteller Marianne med entusiasme.

En annerledes kultur

Jeg er spent på hvordan overgangen til ny stilling som stedlig representant har vært. En lederstilling som ung kvinne i den sørlige delen av det amerikanske kontinentet har også en pris.

– I Peru er det en mannssjåvinistisk kultur. Det å være dame og 28 år, det gir deg ingenting gratis. Man må jobbe for det. Man får ikke respekt gratis. Mange kirkeledere her er menn, uttrykker den norske kvinnen.

Som de fleste arbeidere på felt opplever Marianne at livet på det søramerikanske kontinentet innebærer flere kulturelle forskjeller.

– Det er i Bolivia og Peru vi arbeider. Det innebærer mange kulturelle utfordringer. Vi er norske og de er sør-amerikanere, da kommer det alltid til å være forskjeller.

Hun forteller at nordmenn er mye mer direkte og fokusert på sak, mens det i Sør-Amerika handler mye mer om følelser. Hun forteller at mens man i Norge er vant med at ting går fort, må man ofte vente og høre mye om folks følelser.

Hjertesaker

Det er ingen tvil om at Marianne bærer på et stort engasjement. Jeg er spent på hjertesakene hennes, og hun trenger ikke reflektere lenge.

– Jeg ønsker at kvinner skal få teologisk utdanning, skal bli heiet på og få lov til å tjene og arbeide i kirkene. Jeg drømmer om at kirker skal bli økonomisk uavhengige. En av mine hjertesaker er også at kirker skal være misjonale, både lokalt og nasjonalt, sier den livlige misjonæren.

Samfunnsutvikling og nye prosjekter

Det er ikke kun teologiske prosjekter som er på agendaen for NLM og arbeidet som drives i Sør-Amerika. Marianne forteller at et av prosjektene NLM har arbeidet med var støttet av DIGNI (Bistandsnemda).

Selv om dette prosjektet ble avsluttet, begynner et nytt prosjekt å ta form. Målet er at den lokale kirken skal drive dette prosjektet på egenhånd med støtte fra NLM.

– Her i Peru er det mye vold og overgrep i nære relasjoner. Det er mye vold både psykisk og fysisk. Prosjektet som ble drevet tidligere har vært et forebyggende prosjekt for å bekjempe vold mot barn. DIGNI-støtten tok slutt og disse prosjektene er nå støttet av NLM med et fokus på å styrke familiene.

Det nye prosjektet som nå støttes økonomisk av NLM har et viktig fokus.

– Hovedmålet med det nye prosjektet er å styrke familiene og at dette skal være en del av kirken sitt diakonale arbeid. Det er fokus på å hjelpe familier til å skape sunne og gode familierelasjoner og forebygge vold i nære relasjoner.

På agendaen

Når det gjelder teologisk utdanning i Peru har Marianne en viktig oppgave fremfor seg ved det teologiske seminaret SETELA.

Marianne forteller at SETELA for øyeblikket ikke har noen godkjent utdannelse fra staten, men at dette er noe de kontinuerlig arbeider mot.

– Vi arbeider med å prøve å få til en offentlig godkjent utdanning, slik at vi kan gi studentene en grad.

Det virker som om Marianne har nok av utfordringer å bryne seg på både i arbeidet ved SETELA og som ny stedlig representant i Sør-Amerika. Jeg får inntrykk av at motivasjonen er stor og at utfordringene tas imot på strak arm.

Søk studier ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Er du interessert i kristen tro og misjon og ønsker å få en dypere kunnskap om dette? Ønsker du en meningsfull studietid som gjør deg klar til å møte fremtidens utfordringer? Da kan Fjellhaug være skolen for deg.

Sjekk ut:

FiHs studieveiledere tar gjerne imot spørsmål på: studieveileder@fjellhaug.no

Velkommen til Fjellhaug!

Privat

Annonsørinnhold

Fjellhaug internasjonale høgskole tilbyr studier innen teologi, kristendom, religion, livssyn og etikk. Studiene kvalifiserer til ulike jobber innen misjon, bistand, skole, menighet og kirke.

Denne artikkelen er en annonse.