25 år og misjonær

25 år og misjonær

– Det å se studentene vokse nærmere Jesus er veldig motiverende, forteller Marianne. For ett år siden reiste hun til Peru for å undervise i teologi.

Siembra

«Siembra» er NLM ungs misjonsprosjekt for ungdom. Vi skal samle inn penger til utdannelse i Asia, Afrika og Sør-Amerika.

Vil du være med å gi? Bli fast giver, gi en enkeltgave eller tips ungdomslaget ditt om å ha Siembra som sitt misjonsprosjekt. Din gave er viktig! Ta kontakt med info@nlm.no for mer informasjon. Eller gi på Vipps (Siembra #71171).

Marianne Thormodsæter, 25 år, utdannet teolog og jobber både på bibelskolen og høgskolen Setela i Peru.

Hvilken betydning får det at Sør-amerikanere får teologisk utdanning?

– Her kommer det studenter fra flere land i Sør-Amerika, og de blir sendt hit for å kunne dra tilbake til kirkene sine og utgjøre en forskjell. Utdannelsen gjør at de blir utrustet til å undervise andre om Jesus. Mange har som mål å reise tilbake og bli pastorer i kirkene sine.

Videre sier Marianne: – De får vokse i troen og får mer bibelkunnskap, slik at de kan lede kirkene sine på en sunn, trygg og god måte. For at misjon skal gå videre i Sør-Amerika, trenger vi å utruste og utdanne nye kristne ledere i de landene vi er i. Så jeg jobber jo egentlig ikke blant unådde, men når de reiser tilbake er det de som leder arbeidet. Og det er de som jobber blant de unådde.

– Dette er så utrolig meningsfullt

– Hva motiverer deg til å jobbe som lærer her, Marianne?

– Nå har jeg studert språk en stund, noe som det til tider har vært litt vanskelig å motivere seg til ettersom man bare studerer språk. Men nå har jeg startet å undervise, og det føles mer relevant.  Mange av de jeg underviser har aldri lest noe særlig i Bibelen før, men på bibelskolen får de lest i Bibelen og blir undervist hver dag. Jeg får lov til å være med å bidra i troslivet til studentene, og det å se at de vokser nærmere Jesus er veldig motiverende. Arbeidet her nede er så utrolig meningsfullt!

– Misjon er viktig

– Nå har du vært misjonær i ett år, men hvordan startet din brann for misjon?

– Jeg var i Senegal i 2011 med Gå Ut Senteret, der fikk jeg jobbe med gatebarn i flere måneder. Det var der nede tanken om å bli misjonær kom, og jeg startet derfor senere på teologi- og misjonsstudiet på Fjellhaug i Oslo. Folk må få høre om Jesus, og derfor er misjon viktig! Jeg har tidligere hatt et indre misjonsfokus, men har i de senere år sett nødvendigheten av å nå ut til alle folkeslag med dette budskapet.

Thormodsæter forteller videre om hvordan hun bestemte seg for å reise ut som misjonær. –Jeg hadde ingen spesiell opplevelse med skriften på veggen, men jeg bare følte at jeg måtte gjøre det når jeg fikk spørsmålet om å reise til Peru. Jeg tror egentlig at jeg kan kalle det et kall.

Utruster og utdanner nye kirkeledere

– Nå har du jobbet som bibelskolelærer i et år. Hvordan går det med deg?

– Det har gått bra så langt! Jeg studerte kun spansk det første halvåret, og begynte å undervise etter det. Det er mye forhåndsarbeid som må til for å undervise på et annet språk, men det hadde blitt mye arbeid å gjøre det på norsk også.

Siembra

«Siembra» er NLM ungs misjonsprosjekt for ungdom. Vi skal samle inn penger til utdannelse i Asia, Afrika og Sør-Amerika.

Vil du være med å gi? Bli fast giver, gi en enkeltgave eller tips ungdomslaget ditt om å ha Siembra som sitt misjonsprosjekt. Din gave er viktig! Ta kontakt med info@nlm.no for mer informasjon. Eller gi på Vipps (Siembra #71171).

Marianne Thormodsæter, 25 år, utdannet teolog og jobber både på bibelskolen og høgskolen Setela i Peru.