FestFest

Å leve livet fullt ut

– Gud skapte deg. Han ser deg, kjenner deg og elsker deg. Å stole på denne sannheten vil forandre livet ditt for alltid. Dette er det viktigste Jenna Lucado Bishop ønsker å si deg.

Når livet suger

Hvordan kan en møte venner som har det vanskelig? Eller møte venner når en har det vanskelig selv?