Fest

Å leve livet fullt ut

– Gud skapte deg. Han ser deg, kjenner deg og elsker deg. Å stole på denne sannheten vil forandre livet ditt for alltid. Dette er det viktigste Jenna Lucado Bishop ønsker å si deg.
av Nils Kåre Bøe

Når livet suger

Hvordan kan en møte venner som har det vanskelig? Eller møte venner når en har det vanskelig selv?
av Jan Magnus Fauske Lillebø og Rune Espevik