Slik leser du baklengs om Jesus

Slik leser du baklengs om Jesus

Evangelienes referanser til det gamle testamentet forklarer hvem Jesus er.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Mark 1,1-11

Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn.
Hos profeten Jesaja står det skrevet:
Se, jeg sender min budbærer foran deg,
han skal rydde veien for deg.

En røst roper i ødemarken:
Rydd Herrens vei,
gjør hans stier rette!

Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.» På den tiden kom Jesus fra Nasaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så Ånden komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.»

Hvorfor er evangeliene skrevet? Det finnes det flere svar på, men et svar evangeliene gir selv er at de er skrevet for å gi et klart bilde av hvem Jesus Kristus er og hva det betyr for mennesker.

Disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. (Joh 20,31)

Kristus (Messias) er sentrum og stjerne i hele Bibelen; det er ham hele det gamle testamentet peker frem mot, og hele det nye testamentet peker tilbake på.

Finner Jesus i det gamle testamentet

Når evangelieforfatterne skildrer identiteten til Jesus gjør de det på ulike måter. Noen ganger er evangelistene ganske «rett frem» og skildringene er klare og åpenbare for oss, for eksempel når Johannes skriver at Tomas kaller Jesus for Herre og Gud (Joh 20,28).

Andre ganger ligger det budskap i detaljene av en tekst som kan vise seg å være både verdifulle og fascinerende dersom man undersøker det tettere.

Hvordan evangelieforfatterne benytter seg av tekster i det gamle testamentet (GT) er et eksempel på dette.

Viser hvem Jesus er

Det er tydelig at forfatterne av evangeliene har høy respekt for og god oversikt over tekstene i det gamle testamentet, og bruker disse skriftene for å vise hvem Jesus er. Slike henvisninger til tekster i GT får konsekvenser for tolkningen av teksten.

I Mark 1,1-3 bruker Markus tre ulike tekster fra GT: Jesaja 40,3, Malaki 3,1 og 2 Mosebok 23,20.

Hva er konteksten til disse versene som knyttes opp til Jesus

Jesaja 40,3

En røst roper: Rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud!

Budskapet til Jesaja går ut til Israelittene som er bortført i Babylon. Dette skal være et budskap av trøst og glede om at Gud skal lede dem ut av fangenskapet de nå opplever. Fangenskapet skal ikke få siste ord, det er det Gud som skal få, og han skal frelse folket fra fangenskapet.

Malaki 3,1

Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde vei for meg. Brått kommer han til sitt tempel, Herren som dere søker, og paktens budbærer, han som dere lengter etter, se, han kommer, sier Herren over hærskarene.

Malaki 3,1 er også en tekst Markus bruker i innledningen til sitt evangelium. Leser man videre i dette kapitlet er det tydelig at det handler om en forberedelse til og advarsel for Guds dom. Referansen til Malaki peker på at Jesu komme innebærer en advarsel om at dommens dag er på vei.

2 Mosebok 23,20

Se, jeg sender en engel foran deg for å bevare deg på veien og føre deg til det stedet som jeg har gjort i stand.

Her har Israelsfolket kommet seg ut fra fangenskapet i Egypt og på mirakuløst vis unnsluppet Egypts hær. De lengter etter å komme tilbake til det lovede land Kanaan. Midt i dette viser Gud seg for Moses på Sinai-fjellet, gir ham de ti bud og sier til ham de ordene jeg nettopp har sitert. Han lover å sende en engel som skal lede de inn til et godt sted som han har gjort i stand for dem.

Hva forteller dette om Jesus?

Altså, ved å sitere disse tre tekstene og knytte det til Jesu virke og identitet forteller Markus oss i innledningen av sitt evangelium at Jesus komme innebærer:

  1. Guds dom er på vei.
  2. Det fangenskapet vi er i skal Gud fri oss ut fra. Vi er ikke under Babylons fangenskap slik som israelsfolket var, men under syndens fangenskap som hindrer oss i å leve i fred med Gud – dette er hva Jesus er kommet for å fri oss ut fra, slik at en relasjon med den levende Gud er gjort tilgjengelig for alle mennesker.
  3. At Gud har sendt Jesus til jorden betyr at han ønsker å lede oss til en ny tilværelse. Denne nye tilværelsen er ikke Kanaan, som var stedet israelittene skulle til i 2 Mosebok 23,20, men til den nye himmel og den nye jord – en fantastisk tilstand hvor kjærligheten og gleden regjerer, fullstendig fri fra tårer, smerte og sorg. Vi som følger Jesus vil se at han er trofast mot løftet at han skal følge oss helt frem til dette riket.
Jon Olav Selstø

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen