Det sies at Jesus er hovedpersonen i hele Bibelen

Det sies at Jesus er hovedpersonen i hele Bibelen

Men på hvilken måte er han åpenbart i 1. Mosebok?

iBibelen

Bibelmagasinet Connect er spesielt utviklet for å inspirere deg til å lese Bibelen for alt den er verdt. Bibelen er «Guds levende ord» og er en profetisk bok som er relevant for alle mennesker til alle tider, og inn på alle samfunnsområder.

Connect kommer ut fire ganger i året, og hvert nummer av Connect vil ha et hovedtema som er hentet ut fra bibeltekstene vi leser – med artikler, videointervjuer, blogginnlegg ++

Bruker du Connect som din bibelleseplan vil du i løpet av fem år ha lest gjennom det gamle testamentet (GT) en gang, og det nye testamentet (NT) to ganger – noe som gir deg en «master i Bibelen».

Du kan starte å abonnere i dag (GRATIS abonnement ut 2016).

Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er om meg han har skrevet», sa Jesus til fariseerne når de ikke klarte å akseptere at han var Messias, deres ventende konge (Joh 5, 46).

Selv om det først var i NT Jesus kom som menneske av kjøtt og blod, var han der før verdens grunnvoll ble lagt (Joh 17,24; Ef 1,4), og han er synlig gjennom hele GT. Noen ganger er det tydelige frampek til Jesu komme, mens det andre ganger er karaktertrekk og opplevelser blant ulike personer i GT som «personifiserer» Jesus. Her er noen eksempler hvordan Jesus kommer til syne i Første Mosebok:

Jesus er Ordet i skapelsen

Allerede i Bibelens første kapittel er Ordet aktivt. Uttrykket «Gud sa/sa Gud» gjentas ni ganger og alt som skapes blir skapt gjennom Guds ord. I Ordspråkene 8, 22-36 beskrives dette ordet som den «personiserte visdom» og i Johannes 1, 1-18 ser vi at dette «Ordet» og denne personen er Jesus Kristus.

Jesus er avkommet fra «kvinnens ætt»

Rett etter at Adam og Eva har falt i synd og Gud konfronterer dem med det de har gjort, konfronterer Gud også slangen og sier at han vil «…sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl» (1 Mos 3,15). Slangen er her en representasjon av Satan, og Jesus knuste Satans hode når han overvant hans makt og hans anklager mot menneskeheten idet han ble korsfestet får vår skyld og sto opp igjen fra døden. Samtidig rammet Satans hans «hæl» gjennom at Jesus måtte lide og dø for oss.

Jesus kler oss med sin rettferdighet

Etter syndefallet innså Adam og Eva at de var nakne (og langt mer enn bare «fysisk nakne»). De forsøkte å dekke over sin skam og sin skyld med fikenblader, men klarte ikke å skjule seg for Gud. Men etter at Gud hadde konfrontert dem om deres synd og fortalte dem om konsekvensene av den, leser vi at «Herren Gud laget klær av skinn til Adam og hans hustru og kledde dem med.» (1 Mos 3, 21). Gud kledde dem, og antakelig slaktet han da også et dyr som han laget klær av for å dekke over deres nakenhet og skam.

I NT leser vi at alle som har tatt imot Jesus har «ikledd seg Kristus», og at hans offer dekker over våre synder og vår skam (Gal 3,27; Hebr 10,19-22; 1 Joh 1,7).

Jesus er vår tilflukt slik arken var det for Noahs familie

I sitt første brev plukker Apostelen Peter opp historien om hvordan arken ble til frelse for Noah og hans familie. På samme måte som arken frelste Noahs familie fra undergang, og at de i arken ble frelst «gjennom vann», skrive Peter av vi blir frelst gjennom å ta vår tilflukt til Jesus og døpe oss i vann til hans navn.

Dåpen blir sånn sett «badet som gjenføder og fornyer ved Den hellige ånd» (Ef 5,26; Tit 3,5 og 1 Pet 3,18-22)

Jesus er «den elskede sønn» som blir ofret i stedet for oss

Få historier har et så tydelig frampek på Jesus som fortellingen der Gud ber Abraham om å ofre Isak. Bibelteksten gir oss mange hint der det står at Abraham for beskjed om å «ta din sønn…den eneste…han som du elsker» og ofre han som et brennoffer. Når så Abraham er på nippet til å ofre sønnen sin ber Gud han stanse, og viser han en vær som han skal ofre i stedet for Isak. I Johannesevangeliet ser vi at Jesus er Guds lam som blir ofret i stedet for oss. (Joh 1,29; 3,16)

Jesus er personifisert i hvordan Josef blir forrådt av sine egne

Josef ble solgt av brødrene sine som slave til Egypt, hvor han så ble arrestert og urettferdig dømt til fengsel. Men det Josefs brødre tenkte til det onde, vendte Gud til det gode for Josef, hans familie og hele Egypt. På samme måte hadde Judas ondt i sinne da han forrådte Jesus og utleverte han til å bli dømt og korsfestet av en hedensk domstol. Men det Judas (og Satan som «for inn i Judas») tenkte til det onde, tenkte Gud til det gode og gjorde Jesus til frelse for hele Israel, og for hele verden.

En brann i hjertet

Mens fariseerne og de skriftlærde ikke skjønte at Jesus virkelig var Messias, enda så mye de hadde gransket skriftene (Joh 5,39), fikk Emmaus-vandrerne en «bibeltime» med Jesus som ga dem en helt ny inspirasjon og begeistring for Guds ord. «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» (Luk 24,32), sa de.

Hvorfor ikke be Jesus om åpne skriftene for deg også når du leser GT? Plutselig blir du hekta på Bibelen som aldri før! ;)

iTro-arkiv

iBibelen

Bibelmagasinet Connect er spesielt utviklet for å inspirere deg til å lese Bibelen for alt den er verdt. Bibelen er «Guds levende ord» og er en profetisk bok som er relevant for alle mennesker til alle tider, og inn på alle samfunnsområder.

Connect kommer ut fire ganger i året, og hvert nummer av Connect vil ha et hovedtema som er hentet ut fra bibeltekstene vi leser – med artikler, videointervjuer, blogginnlegg ++

Bruker du Connect som din bibelleseplan vil du i løpet av fem år ha lest gjennom det gamle testamentet (GT) en gang, og det nye testamentet (NT) to ganger – noe som gir deg en «master i Bibelen».

Du kan starte å abonnere i dag (GRATIS abonnement ut 2016).