Hva betyr Jesus for deg?

Hva betyr Jesus for deg?

9 påminnelser om hva Jesus betyr i hverdagen.

Leder

Ukas leder er skrevet av iTro-journalist Kristin Askjer Lien.

Hverdag og høstvær preger livet for tida. Skoleåret er begynt å helle mot tentamener og eksamener. Jeg har litt mindre tid til venner enn hva jeg liker. Og tar meg litt mindre tid til refleksjon enn hva jeg liker.

Det er ikke hver dag jeg klarer å se lengre enn til neste oppgave som skal gjøres eller den telefonen jeg skulle tatt.

Det er ikke hver dag jeg tenker på hva troa mi har å si for livet mitt. Og det er ikke hver dag jeg kommer på hva Jesus faktisk betyr for meg.

Påminnelser

Så jeg har spurt de rundt meg: Hva betyr Jesus for deg? I ditt hverdagsliv og midt i alt som skjer?

Hva de svarte har gitt meg en påminnelse. En påminnelse om hvor stor Jesus er. En påminnelse om grunnlaget for valgene jeg tar i livet. En påminnelse om vennen som bestandig er der.

Hva betyr Jesus for deg?

1. Stort spørsmål. Han er den som tåler meg.

2. Trygghet. Han betyr trygghet for at fremtida ligger hos han.

3. Jesus er ikke bare verdens frelser, han er min frelser. Det han gjorde for hele verden, det gjorde han for akkurat meg, i kjærlighet til meg, fordi han bryr seg om meg. Når jeg føler meg ensom, kan jeg tenke på at Jesus er min, og jeg er hans.

4. Han er min beste venn. Han er med meg i alt. Han jeg vil at skal være på førsteplass.

5. Jesus betyr at jeg kan oppsøke Gud med frimodighet, for han holder meg ikke til ansvar for mine handlinger. Han baserer ikke sine velsignelser på mine prestasjoner, men Jesus sine. Og det gir meg en fred imøte med livets utfordringer.

6. Jesus er den som gir meg håp i evigheten og når jeg skal stå til ansvar for mine handlinger.

7. Jesus betyr en mening med livet. Han er sannheten, rett og slett. Og det må jeg bare følge.

8. Han er en jeg alltid kan komme til. Jesus er mitt største og eneste håp.

9. Frelser. I mitt hode har Gud som far vært lett å forholde seg til som en nær person. Men Jesus som redningsmann. Jeg prøver mer og mer at Jesus er forbildet reelt i mitt liv.

Leder

Ukas leder er skrevet av iTro-journalist Kristin Askjer Lien.