GloserGloser

Frelse

Frelse betyr redning fra en nødstilstand. Det kan brukes om redning fra ytre fiender eller fra fare.

Rettferdiggjørelse

Ordet "rettferdigjørelse" dukker opp noen steder i Bibelen. Og det handler om at du frikjennes fra Guds dom, ved at du tror og tar imot det Jesus har gjort for deg.

Fariseerne

Fariseerne var opptatt av å ta troen sin alvorlig og av å være gode eksempler. Så hvorfor diskuterte Jesus så mye med dem?

Arvesynd

"Summen av hva jeg har lært er at man kan ikke være omhyggelig nok i sitt valg av foreldre!" Professoren som sa dette ga meg noen tanker om arvesynden.

Trær i Bibelen

Vi kan lese om Livets tre både i begynnelsen og slutten av Bibelens lange røde tråd. Men et annet tre står også i sentrum i Bibelens fortelling.

Velsigne

"Velsigne" er et viktig ord i Bibelen. Men hva betyr det egentlig å velsigne eller bli velsignet?