Sverre Bøe

Hellig

Å være hellig er å være tatt ut av resten, og lagt til side med tanke på noe annet. På fint, kristelig språk heter det slik: «Å være skilt ut fra verden, og innviet til Gud».

De to utgangene på livet

Frelsen handler om at Jesus ble menneske og lot seg drepe for å sone våre synder. Det var ingen annen råd, bare slik kunne vi reddes.