Sverre Bøe

De to utgangene på livet

Frelsen handler om at Jesus ble menneske og lot seg drepe for å sone våre synder. Det var ingen annen råd, bare slik kunne vi reddes.
av Sverre Bøe

Gudsfrykt

Skal vi gå rundt og være redd for Gud?
av Sverre Bøe

Overdrev Jesus?

Jesus fortalte lignelser om ekstreme avlinger og enorm gjeld som ble slettet. Hva var poenget?
av  Sverre Bøe

Hellig

Å være hellig er å være tatt ut av resten, og lagt til side med tanke på noe annet. På fint, kristelig språk heter det slik: «Å være skilt ut fra verden, og innviet til Gud».

av