Overdrev Jesus?

Overdrev Jesus?

Jesus fortalte lignelser om ekstreme avlinger og enorm gjeld som ble slettet. Hva var poenget?

Kommentar

I kommentarspalten gir forskjellige iTro-skribenter deg sine tanker om opplevelser, nyheter, ting de tenker på, eller aktuelle ting som skjer rundt oss.

Sverre Bøe underviser påFjellhaug internasjonale Høgskole, som også driver bloggen «På sporet av sannhet«.

En av de mest kjente lignelsene i Bibelen handler om en såmann, Matt 13,1-9; Mark 4,1-9 og Luk 8,1-8. Såkornet havnet i høyst forskjellig jordsmonn. Bare det såkornet som havnet i god jord bar frukt. Det ga til gjengjeld veldig mye frukt. Jesus sier at det fra ett såkorn kunne bli 30, 60 eller hundre foll. Vi ville sagt at ett kilo såkorn kunne gi 30, 60 eller 100 kilo korn.

Mange av oss vet så lite om landbruk at vi kanskje tror at det er helt normalt. Men selv med kunstgjødsel, topp såkorn, gunstig klima og ekstremt fruktbar jord er en avkastning på 100 ganger lite realistisk.

Vanlige avlinger i antikken

Faktisk finnes det mange kilder fra antikken om hvor mye avling bønder kunne regne med. Slikt var viktig for dem som krevde inn skatt. Og siden mange leide jorda av rike jordeiere, var spørsmål om fruktbarhet og avling et stort tema også i kontrakter.

De fleste stedene ser det ut til at bøndene høstet tre til sju ganger så mye som de sådde. Nå finnes det noen opplysninger om fantastisk store avlinger også fra antikken, men hundre foll er ikke belagt.

Og kanskje er det nettopp et poeng for Jesus å snakke om ekstremt gode avlinger? Kanskje Jesus vil si oss at Guds såkorn er så spirekraftig at resultatene overgår enhver normal sammenligning?

Er alle lignelser helt vanlige fortellinger?

Mange tror at Jesu lignelser er enkle og naturlige fortellinger om slikt som vanligvis skjer. Men det er neppe tilfelle. Farens overveldende velkomst for den fortapte sønnen kan umulig ha vært veldig normalt, Luk 15,20-24. Og kanskje er det nettopp poenget: Gud tar imot syndere på en måte som overgår enhver rimelig forventning.

Slik er det nok også med lignelsen om den ubarmhjertige medtjeneren, Matt 18,21-35. Han skyldte sjefen sin 10 000 talenter. Det er en svimlende sum, omtrent som «et halvt statsbudsjett». Da han ba om betalingsutsettelse fikk han der og da ettergitt alt sammen! Slik gjør vel ingen vanlig sjef. Lignelsen skal nettopp frem til noe helt uvanlig og svært overraskende: Gud er «rik nok», og han tilgir – uavhengig av gjeldens størrelse.

Spirekraftig såkorn

La oss gå tilbake til lignelsen om såmannen. Jesus fortalte så trist om hvordan det ikke ble noen avling, verken der såkornet falt på veien, på steingrunn eller blant torner. Bare i den gode jorden fikk han avling. Det høres trist og smått ut: Bare på ett av fire steder fikk Gud «avling». Men den var til gjengjeld formidabel: Spirekraften i Guds såkorn = Guds ord overgår enhver rimelig sammenligning.

Det gir håp for alle kristne som driver misjon. Og det gir håp til foreldre og faddere som ber for barna.«Slik hadde Herrens ord stor fremgang og fikk makt», skriver Lukas om den aller første fasen av kirkens historie i Apg 19,20.

Kommentar

I kommentarspalten gir forskjellige iTro-skribenter deg sine tanker om opplevelser, nyheter, ting de tenker på, eller aktuelle ting som skjer rundt oss.

Sverre Bøe underviser påFjellhaug internasjonale Høgskole, som også driver bloggen «På sporet av sannhet«.