Omvendelse

Omvendelse

I dag har du sjansen til å endelig forstå hva det vil si å vende om.

Serie

I serien «Helt grønn» forklarer vi sentrale begrep i den kristne tro.

«Du må vende  om!». Hørt den setningen før? Kanskje i en tale eller et vitnesbyrd. Jeg har hørt lignende setninger mange ganger, men det tok ganske lang tid før jeg forsto hva ordet «omvendelse» egentlig betyr.

Bruk tre sekund  på å tenke over hva som helt bokstavelig ligg i ordet «omvendelse». Det første som slår meg er at ordet handler om å skifte retning, om vende seg bort fra noe. Og den bokstavelige meningen av ord skal man ofte ta, ja, bokstavelig. Rent bokstavelig handler altså ordet omvendelse om å snu seg bort fra noe.

Omvendelsehandler om å skifte retning, om å snu seg bort fra noe

Se for deg  at du står mellom to mennesker, med ansiktet vendt mot en av dem, og ryggen vendt mot den andre. Så lenge man står slik, og ønsker blikkontakt med en av partene, vil man alltid måtte vende ryggen til den andre. Man kan ikke stå midt mellom, for da blir man stående og se ut i løse luften.

Slik er det  med oss mennesker når vi skal ta et standpunkt i livet om hvem man vil følge. Vi begynner i utgangspunktet med blikket festet på vårt eget liv. Vi ønsker å dyrke oss selv, og ser ikke problemet i dette. Vi har blikket vendt mot «verden», altså alt som ikke har med Gud å gjøre. Og der står vi med et syndig hjerte som trenger nåde og tilgivelse. Et hjerte som trenger å bli elsket og tatt vare på. Et hjerte som dypest sett lengter etter Gud.

Omvendelse gir livet ny mening og retning

Når man står  i en slik posisjon, står man automatisk med ryggen vendt mot Gud. Men det skjer noe i oss mennesker når vi får høre ordet om evangeliet. Det vekker opp en lengsel i hjertet vårt, en lengsel etter noe mer. Og for mange ender denne lengselen i følgende konkrete handling: Man velger å snu ryggen til verden, vende seg bort fra den, ta avstand fra den, og å feste blikket på Jesus – vår frelser.

Gjennom dette får  livet en helt ny retning og mening. Da lever ikke vi lenger bare for oss selv, men for Jesus. Bibelen sier det slik:«Og han (Jesus) døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem»(2. Kor 5,15).

Et menneske som  har vendt om skal frimodig få si: «Jeg er korsfestet med Kristus;jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg»(Gal 2,19-20).

Hvem lever du for? 

Ill.foto:  soleilc1 on fotolia