En «nidkjær» Gud

En «nidkjær» Gud

Vi skal ikke ha andre guder enn Gud. Og det er ikke plass til noe tredje hjul på vogna.

Gloser

Når vi leser Bibelen og hører kristne snakke sammen, kan det noen ganger dukke opp ord som er vanskelige å forstå. Gloserspalten på iTro er til for at vi skal forstå enda litt mer av det vi leser og hører.

Nidkjær:
Synonymer: lidenskapelig, ivrig, entusiastisk, sjalu, oppriktig, brennende, hengiven, energisk, lengtende, inderlig, glødende, fanatisk.

Denne saken ble originalt publisert mai 2012.

Det at Herren  er en nidkjær Gud, utelukker muligheten for at forholdet mellom Gud og mennesker kan være grått, lunkent, distansert eller «på vent». Selv om forholdet kanskje kan oppleves slik, og liv leves som om så var tilfelle, vitner Herrens nidkjærhet om at realitetene er ganske annerledes.

Tredje hjul på vogna er umulig

At Herren er  en nidkjær Gud danner både grunnlag for og forutsetter at forholdet mellom Gud og mennesker kan og skal være fortrolig, intimt og ekskluderende. Ekskluderende i betydningen at et «tredje hjul på vogna» er umulig. Det tydeliggjøres ved at Herrens nidkjærhet står som begrunnelse og forklaring på det første bud:

Du skal ikke ha andre guder enn meg … For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud … (2 Mos 20,3-5)

Nettopp det første bud  synes å være en viktig nøkkel til å få tak i hva det betyr at Herren er en nidkjær Gud. I 2 Mos 20 innledes dette budet med å minne om hans store frelseshandling for Israelsfolket:

Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset (2 Mos 20,3)

Det nære og intime i relasjonen kommer til uttrykk gjennom Herrens nidkjærhet

Ved å frelse  dem ut av Egypt viste Gud sin trofasthet og kjærlighet til Israelsfolket, og knyttet dem til seg som sitt folk. Han ville være deres Gud, og de skulle være hans folk. De to – Gud og Israelsfolket – hørte nært sammen. Det nære og intime i denne relasjonen kommer nettopp til uttrykk gjennom Herrens nidkjærhet.

Først ved at  Gud i sin nidkjærhet bannlyser og raser mot enhver form for «utroskap» – der hvor man i tro, kjærlighet og lydighet retter seg mot andre enn Gud alene. Derfor ser vi at Herrens nidkjærhet blant annet kobles til at han er hellig (Jos 24,19) og som en fortærende ild mot den som begår «utroskap» (5 Mos 31,15-25).

Vi – Gud og oss mennesker – hører nært sammen

Dernest ved at  Guds trofasthet og kjærlighet til dette folket ikke lar seg viske ut, men viser seg om igjen og om igjen ved at han verner om, redder, trøster og hjelper sitt folk (f.eks. Sak 1,14) og tar hånd om dets fiender (Nah 1,2).

Selv om vi  i NT ikke finner så mye tale om Herrens nidkjærhet, er den ikke forsvunnet. Det første bud står fast også i NT – nå gitt til alle mennesker. Også Herrens kjærlighet står fast – til alle og alle slags mennesker. Vi – Gud og oss mennesker – hører nært sammen. At Herren er nidkjær, betyr derfor en hel del både for deg og meg!

Foto:Josh Libapå flickr.com

Josh Liba/Flickr.com

Gloser

Når vi leser Bibelen og hører kristne snakke sammen, kan det noen ganger dukke opp ord som er vanskelige å forstå. Gloserspalten på iTro er til for at vi skal forstå enda litt mer av det vi leser og hører.

Nidkjær:
Synonymer: lidenskapelig, ivrig, entusiastisk, sjalu, oppriktig, brennende, hengiven, energisk, lengtende, inderlig, glødende, fanatisk.

Denne saken ble originalt publisert mai 2012.