Minitroslære

Dåpen

Dåpen er ikke et «frivillig tillegg» til det kristne livet. Det en grunnleggende del av det å være en disippel av Jesus Kristus.
av Olof Edsinger

Forkynnelsen

Forkynnelsen er ofte selve høydepunktet i gudstjenestene våre, og det er knyttet spesielle løfter til forkynnelsen.
av Olof Edsinger

Forsoningen

Ved Jesu død anser Gud verdens synd for gjort opp og betalt. Vi skal se på soningen og forsoningen.
av Arne Helge Teigen