MinitroslæreMinitroslære

Dåpen

Dåpen er ikke et «frivillig tillegg» til det kristne livet. Det en grunnleggende del av det å være en disippel av Jesus Kristus.

Forkynnelsen

Forkynnelsen er ofte selve høydepunktet i gudstjenestene våre, og det er knyttet spesielle løfter til forkynnelsen.

Synd

Hvilke konsekvenser har syndefallet for oss i dag? Hva vil det si at vi har arvesynd?