Omvendelse og tro

Omvendelse og tro

Omvendelse handler i bunn og grunn om å vende oss fra oss selv til Jesus.

Minitroslære

Dette er den ellevte av fjorten artikler i en serie om kristen troslære.

I Markusevangeliet 1,15 finner vi en slags oppsummering av det som var Jesus sitt budskap:

«Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet!»

I denne artikkelen skal vi se nærmere på den siste delen av dette verset, nemlig hva det vil si å vende om og tro på evangeliet.

«Omvendelse handler i bunn og grunn om å vende oss fra oss sjøl til Jesus»

Retningsskifte og sinnsforandring

Omvendelse er et viktig ord innenfor kristen tro og noe som Bibelen er veldig opptatt av. Samtidig så er det et begrep som vi bruker lite til daglig og det kan kanskje være litt vanskelig å forstå helt hva som ligger i det.

Det hebraiske verbet som vi i Det gamle testamentet oversetter med å «vende om» (sjuv) har en grunnbetydning som handler om å snu eller skifte retning. Tanken er altså at det kan sammenlignes med å være på en vandring eller reise, og at man skifter kurs slik at man begynner å gå i en annen retning. Å vende om har på denne måten en veldig praktisk og konkret betydning. Det handler rett og slett om at livet ditt begynner å gå i en annen retning enn tidligere.

Et av de greske ordene som i Det nye testamentet brukes om å vende om (metanoia) har en litt annen dimensjon. Her handler det nemlig om en sinnsforandring, en slags reprogrammering av sinnet vårt. Sånn sett handler det mer om en forandring som skjer inni oss.

Tilgivelse og ny retning

Det er likevel ikke noe motsetning mellom disse to dimensjonene ved omvendelse i Bibelen. Kristen omvendelse er noe som skjer når Gud kommer inn i livet vårt. Guds ord forandrer sinnet vårt slik at vi tenker annerledes enn tidligere. Som en naturlig følge av det handler vi også annerledes enn tidligere. Den innvendige og utvendige forandringen går hånd i hånd.

Så hva går denne forandringen ut på? Hva vender vi oss fra og til?

Omvendelse handler i bunn og grunn om å vende oss fra oss sjøl til Jesus. Det handler om å innse at vår egen synd og egoisme leder oss bort fra Gud, og at Jesus er frelseren som vi trenger. Derfor vender vi oss til han i tro og tillit. Omvendelse og tro hører på denne måten sammen. I troen på Jesus får vi både tilgivelse for syndene våre og en ny retning for livene våre.

Minitroslære

Dette er den ellevte av fjorten artikler i en serie om kristen troslære.