Rettferdiggjørelse

Rettferdiggjørelse

Hva betyr det at Gud "rettferdiggjør"?

Minitroslære

Dette er den tolvte av fjorten artikler i en serie om kristen troslære.

I følge den kristne troen, blir et menneske frelst i det øyeblikk det blir «rettferdiggjort» av Gud. Dessverre er det ikke så lett for oss å forstå hva som menes med dette. Grunnen til det er at mange ikke helt vet hva ordet «rettferdiggjøre» betyr. La meg derfor begynne med å gi en kort forklaring på dette ordet.

Uskyldig i forhold til de krav Gud stiller i sine bud

Ordet «rettferdiggjøre» er egentlig hentet fra rettssalen. Når en person rettferdiggjøres betyr det at vedkommende erklæres for å være uskyldig i forhold til noe som hun eller han kunne anklages for. Rettferdiggjøre betyr med andre ord at det felles en frifinnelsesdom over en person. Slik brukes ordet også i Bibelen. At Gud rettferdiggjør, betyr derfor at en person sies å være uskyldig i forhold til de krav Gud stiller i sine bud.

Det merkelige er at de avsnittene i Bibelen som forteller om rettferdiggjørelsen kan se ut til å komme i motsetning til det jeg her har skrevet. I Romerbrevet står det for eksempel at Gud rettferdiggjør «den ugudelige» (Rom 4: 5). En som kalles «ugudelig» kan jo ikke være uskyldig i forhold til Guds bud, tenker vi. Så – hvordan er det mulig for Gud å erklære en «ugudelig» for å være rettferdig?

Gud gir Jesu rettferdighet til de menneskene som tror på Jesus.

Det svaret Bibelen gir på dette spørsmålet er ikke selvmotsigende. Svaret er nemlig at Gud ikke ønsker å dømme noen på grunnlag av syndene de har gjort. I stedet ønsker Gud å gi det enkelte mennesket det vi kaller «Jesu rettferdighet». Det er dette Guds rettferdiggjørelse av oss handler om. Gud gir Jesu rettferdighet til de menneskene som tror på Jesus. Dette betyr at Gud anser Jesu oppfyllelse av Guds lov for å være deres lovoppfyllelse. På dette grunnlaget frikjenner Gud den som tror på Jesus fra dommen over synden.

Vi blir ikke rettferdiggjort av Gud før vi tror at Gud tilgir oss våre synder for Jesu skyld. Rettferdiggjørelse og tro henger med andre ord nøye sammen. Som kristne tror vi at Jesus, Guds sønn, tok på seg hele ansvaret for menneskehetens synder. Som følge av dette, sonet Jesus vår straff helt og fullt. Dette ble fullført da Jesus døde på korset. Rettferdiggjørelsen har med andre ord sin pris, og den prisen har Gud allerede betalt ved å sone for våre synder. Jesus, han som har gjort opp for oss, er nemlig identisk med Gud.

Avgjørende for deg som leser dette, er å tro at Gud også vil rettferdiggjøre deg. Gud vil det, samme hvem du er, eller hva du har gjort.

Minitroslære

Dette er den tolvte av fjorten artikler i en serie om kristen troslære.