iTro

Grafisk designer @Agens og utviklere av nettsidene til iTro.no

Løft blikket

– Jeg kan ikke tenke meg noe bedre sted å finne hjelp, enn ved å se oppover, sier Hans Kristian Skaar i denne videoandakten.
av