Messias-profetier i Det gamle testamentet

Messias-profetier i Det gamle testamentet

Årets juleserie på iTro.no handler om Messiasprofetier. Men hva er egentlig en profeti? Og beviser profetiene at Jesus er Messias?

Serie

Denne uken kommer vi til å gå gjennom en serie av Messias-profetier her på iTro; profetier i det gamle testamente som handler om Jesus.

Et søk på «prophecies fulfilled by Jesus» gir ganske mange treff. Det er mange som skriver om hvordan Jesus gjorde flere hundre ting som ble forutsagt i det gamle testamente. Noen skriver også om hvor liten sannsynligheten er for at ett menneske kan være i stand til å oppfylle disse profetiene. Noen av profetiene er ikke så vanskelige å oppfylle; hvem som helst kan greie å bli sviktet av venner eller dårlig mottatt av sitt eget folk. Andre krever litt mer innsats – som å ri inn i Jerusalem på et esel.

Men en del av profetiene virker rett og slett til å være utenfor Jesu kontroll; han kunne jo ikke velge å bli født i Betlehem (for ikke å si født av en jomfru), eller å bli lagt i en rik manns grav.

Forskjellige tanker om Messias

Når vi kan finne så mye som 300-400 utsagn i GT som Jesus har oppfylt, virker det vel ganske overbevisende at det må være en forbindelse? Kan det finnes mer enn én person i hele verden som har oppfylt alle disse profetiene?

Det er et lite problem med denne måten å tenke på. Det var nemlig ingen som satt klar med en liste på 300 punkter som Messias måtte oppfylle før Jesus kom. Joda, det var mange som ventet på en Messias, og det gjorde de på grunn av ting de hadde lest i det gamle testamentet. Men det var også ganske forskjellige oppfatninger om hvordan Messias skulle være.

Messias betyr «salvet», og dette ordet ble etterhvert brukt som en tittel, fordi kongene i Israel ble salvet. Det er flere løfter og profetier i GT som handler om at det skal komme en ny konge, og hvor bra alt skal bli da.

Når vi ser Jesus og GT sammen, skjønner vi begge deler bedre og oppdager nye sammenhenger.

Men så er det noen andre profetier som handler om at Gud skal sende en som skal få orden på prestetjenesten og offerne i Israel (f.eks. Malaki 3). Og prestene var jo noe helt annet enn kongene – de skulle faktisk tilhøre forskjellige stammer. Derfor tenkte noen at det kanskje skulle komme både en konge-Messias og en preste-Messias. I dag tenker vi at begge deler handlet om Jesus; men det var det altså ingen som kunne vite sikkert på forhånd.

Vanskelige oppfyllelser

Et av de kapitlene som siteres oftest i det nye testamentet er Jesaja 53, hvor det for eksempel sies at «han ble såret for våre lovbrudd». Selv om det kan passe på Jesus, var det ingen som kunne forutsett at denne profetien handlet om den samme Messias-kongen som vi leser om i Jesaja 7,7: «Så skal herreveldet være stort, og freden uten ende».

Johannesevangliet påstår til og med at da soldatene delte Jesu klær mellom seg, var det oppfyllelsen av et skriftord. Men sitatet er hentet fra salme 22. Det er altså ikke bare «vanlige» profetier Jesus oppfyller, men også profetier som er gjemt i salmer.

Så hvor vil jeg hen med dette? Mener jeg at kirken bare har funnet masse enkeltvers som passer på Jesus, og innbilt seg at GT liksom handler om ham?

En liten huskeliste

Nei, jeg tror at GT virkelig peker fram mot Jesus. Når vi ser Jesus og GT sammen, skjønner vi begge deler bedre og oppdager nye sammenhenger. Og det tror jeg er fordi de virkelig hører sammen på ordentlig. Men jeg tror også dette kan minne oss om noen ting vi bør huske når vi skal bli bedre kjent med noen Messias-profetier:

  • Vi bør se etter poenget i teksten, og ikke være fornøyde dersom vi kan finne en detalj som minner om Jesus. GT inneholder mye tekst; hvis vi hadde god tid kunne vi bevist at en hvilken som helst kjendis er Messias ut fra løsrevne sitater. Men hva prøvde forfatteren egentlig å formidle til leserne?
  • Vi må se etter de lange linjene, ikke bare på hver enkelt tekst for seg. Like viktig som at tekstene peker fram mot Jesus, er det at GT er en sammenhengende fortelling, proppfull av personer og institusjoner som gir oss glimt av hva Jesus skal komme til å bety.
  • Vi bør huske at profetene først og fremst var forkynnere, ikke tryllekunstnere. Det er veldig spennende at profetene noen ganger fikk glimt av ting som ikke hadde skjedd enda. Men det viktigste med profetbøkene er ikke om de klarte å gjette riktig om hva Jesus spiste til frokost, men hva de forkynner til oss om hvem Jesus er og hva det har å si for livene våre.

Alt dette krever at vi gjør en innsats for å grave litt under overflaten i Det gamle testamente. Men jeg tror det er verdt det, og håper at du blir med på det de neste dagene.

Unsplash

Serie

Denne uken kommer vi til å gå gjennom en serie av Messias-profetier her på iTro; profetier i det gamle testamente som handler om Jesus.