Oppfordrer kristne til å bli venner med muslimer

Oppfordrer kristne til å bli venner med muslimer

Martin Accad mener kristne ungdommer må gå ut av komfortsonen sin og bli kjent med nye mennesker.

Misjon

Misjon er spalten hvor du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning til Norsk Luthersk Misjonssamband.

Dr. Martin Accad er lærer ved Beirut Theological Seminary i Libanon.

Dr. Martin Accad fra Libanon er opptatt av relasjoner mellom kristne og muslimer, og hvordan kristne kan være vitner for Jesus for sine muslimske venner.

Nylig var han på besøk i Norge for å holde foredrag om å formidle tro til muslimer.

– Hvordan kan kristne ungdommer i Norge formidle sin tro for muslimer?

– «Keep it simple». Det er ikke komplisert, det handler om å danne vennskapsbånd, svarer han, – Mange muslimer har en bakgrunn fra en annen kultur hvor relasjoner står i sentrum. Mange av de vil gjerne snakke med deg, og de vil gjerne snakke om tro.

Si du vil snakke om Jesus

Accad vil gjerne oppfordre norske ungdommer til å gå ut og bli venner med muslimer, med klassekamerater, med arbeidskolleger.

– Når jeg sier venner, så mener jeg genuine vennskapsforhold og ikke konstruerte vennskapsbånd som bare har et mål. Et vennskap skal ikke være rart, det skal komme naturlig som følge av at man deler av sine liv sammen, forteller han, og mener man ikke trenger å være ekspert for å få til dette.

– Når man da har blitt venner, vil mulighetene åpne seg for å kunne snakke om Jesus. Man trenger ikke ha masse kunnskap om debatter mellom kristne og muslimer for å kunne gjøre dette. Bare si at du har lyst til å snakke om Jesus, og ikke begi deg ut på en stor religionsdebatt, oppfordrer han.

– Hvis du sier at du har lyst til å snakke om Jesus er det en god sjanse for at din muslimske venn også har lyst til å snakke om det.

Jeg tror måten kristne ungdommer i Norge må «lide» for troen sin, er ved å pushe seg ut av komfortsonen sin og faktisk gå ut og bli kjent med nye mennesker, deriblant muslimer

– Det er ikke slik at det finnes ting du ikke kan snakke med muslimer om. Alt handler bare om du snakker om ting på en sensitiv måte. De fleste muslimer elsker å snakke om islam, så jeg vil oppfordre folk til å være nysgjerrige, sier Accad, – Still dem gjerne spørsmål, men gjør det på en respektfull måte.

– Det finnes kristne som tenker at dersom jeg ikke blir forfulgt for min tro så må det være noe galt med den, og at jeg daglig må lide. Jeg tror måten kristne ungdommer i Norge må «lide» for troen sin, og ta opp sitt kors, er ved å pushe seg selv ut av komfortsonen sin og faktisk gå ut og bli kjent med nye mennesker, deriblant muslimer, oppfordrer han.

– Farlige mennesker er ensomme mennesker

Accad understreket at vi også ikke har noe å frykte i møte med muslimer.

– Muslimer er ikke farligere enn meg og deg, og vi trenger ikke å være redde for dem. Farlige mennesker er ensomme mennesker, forklarer han.

– For øyeblikket har vi en flyktningkrise fra Syria, hvor mange mennesker kommer fra kulturer hvor det sosiale står i sentrum. De kommer til land som Norge for å finne tilflukt, men de gjennomgår ofte kultursjokk og er alene.

Risikoen er ifølge Accad hvis mennesker som kommer til Norge bare opplever ensomhet.

– Dersom disse menneskene forblir alene, blir de sårbare for dårlige mennesker med en ond ideologi som forteller dem at nordmenn er onde, forklarer han.

– Men dersom disse menneskene har møtt vennlige nordmenn og en vennlig norsk kirke vil de avvise den dårlige ideologien, siden de har erfaringer med nordmenn som forteller dem noe annet.

Torgeir Henden

Misjon

Misjon er spalten hvor du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning til Norsk Luthersk Misjonssamband.

Dr. Martin Accad er lærer ved Beirut Theological Seminary i Libanon.