5 tips til hvordan du kan stå imot baksnakking

5 tips til hvordan du kan stå imot baksnakking

Det kan være vanskelig å stå imot baksnakking. Man vil jo ikke bli oppfattet som en moralsk vokter som ingen gidder å henge med.

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

 

Har du opplevd å stå i en gjeng og høre på at folk snakker negativt om en annen person, uten at personen er til stede?

Jeg tror baksnakking er noe de fleste blir utsatt for, og er med på i løpet av livet. Man snakker negativt om noen andre fordi man har blitt irritert eller sint på vedkommende, eller i håp om å få aksept selv.

«Snakker de sånn om meg når jeg ikke er til stede?»

Stor fallhøyde

Baksnakking kan føre til usikkerhet i en vennegjeng eller i et miljø. «Snakker de sånn om meg når jeg ikke er til stede?», kan man spørre seg.

I tillegg blir fallhøyden ekstremt stor hvis du påpeker negative ting i andres liv, uten å selv leve opp til kravene du stiller.

Vanskelig å stå imot

Selv om de fleste anser baksnakking som negativt, er det av å til vanskelig å stå imot. Man vil jo ikke bli oppfattet som en moralsk vokter som ingen gidder å henge med.

Her kommer noen tips til hvordan du kan stå i mot baksnakking:

  1. Prøv å vinkle samtalen inn  på noe positivt. Hva synes du denne personen er flink til? Skryt litt av vedkommende. Kanskje er de andre enige, og du slipper å bli ekskludert.
  2. Foreslå at de som baksnakker kan ta det direkte med personen  det gjelder.
  3. Begynn å snakk om noe helt annet. Fotball, musikk eller politikk er noen forslag.
  4. Forlat samtalen. Dette kan i noen tilfeller være den beste løsningen.
  5. Be til Gud om at han skal hjelpe deg til å se det positive i andre mennesker.

Det er verdt det

Selv om man legger inn en solid innsats kan det likevel være vanskelig å stå imot baksnakking uten å bli sett på som en moralsk vokter. I noen tilfeller kan det være verdt det. Spesielt hvis det alltid går utover samme person, eller at baksnakkingen er veldig stygg.

I Matteus 22, 39 sier Jesus at et av de største budene er: «Du skal elske din neste som deg selv». En måte vi konkret kan elske vår neste på er å ikke snakke stygt om noen bak deres rygg, men heller snakke positivt om de vi har rundt oss.

 

 

 

 

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.