DominoDomino

Vitnesbyrdet på George Street

Hver dag i 40 år vitnet Mr. Ginor om Jesus til forbipasserende på gata i Sydney, uten å se noe resultat av det. Så fikk han besøk av en pastor fra England.

Dominobrikken Moses

En lite talefør mann med navn Moses var han som Gud kalte for å lede sitt folk ut av Egypt. Lite visste denne mannen om hva han sa ja til.