14 bibelvers om at Gud bryr seg om oss

14 bibelvers om at Gud bryr seg om oss

"Til og med hvert hårstrå dere har på hodet, er talt"

Tema

Temaet på iTro i september er «Sett».

Vi finner mye i Bibelen om at Gud ser oss, og at han bryr seg om oss. Det finnes mange flere, men her er noen bibelsteder som viser dette:

Matteusevangeliet 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.

Johannesevangeliet 10,11

Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene.

Matteusevangeliet 5,4

Salige er de som sørger,
for de skal trøstes.

Romerbrevet 5,8

Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

Til og med hvert hårstrå dere har på hodet, er talt

Matteusevangeliet 6,8b

For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det.

Lukasevangeliet 12,6-7

Selges ikke fem spurver for et par skilling? Og ikke én av dem er glemt hos Gud. Men til og med hvert hårstrå dere har på hodet, er talt. Vær ikke redde! Dere er mer verdt enn mange spurver.

Lukasevangeliet 13,24

Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke.

Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere

Første Mosebok 16, 11 og 13

Så sa Herrens engel til henne (Hagar):
«Se, du er med barn og skal føde en sønn. Du skal gi ham navnet Ismael, for Herren har hørt at du ble ydmyket.
(…)
Da satte hun dette navnet på Herren som hadde talt til henne: «Du er en gud som ser meg.» For hun sa: «Har jeg her virkelig sett ham som ser meg?»

Johannesevangeliet 14,27

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.

Første Petersbrev 5,7

Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.

Han lar meg ligge i grønne enger

Johannesevangeliet 3,16

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Johannesevangeliet 15,15

Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far.

Matteusevangeliet 7,7-8

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Salme 23

Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.
Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile.
Han gir meg nytt liv.
Han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav,
de trøster meg.
Du dekker bord for meg
like foran mine fiender.
Du salver mitt hode med olje.
Mitt beger renner over.
Bare godhet og miskunn
skal følge meg alle mine dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom alle tider.

Priscilla Du Preez / Unsplash

Tema

Temaet på iTro i september er «Sett».