14 bibelvers om sannhet

14 bibelvers om sannhet

Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg."

Tema

Temaet for iTro i april er «Sant».

Johannesevangeliet 14,6

Jesus sier: ”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.”

Salme 119,160

Summen av ditt ord er sannhet,
dine rettferdige lover varer evig.

Første Johannesbrev 1,8-9

Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.

Johannesevangeliet 18,37-38

”Du er altså konge?” sa Pilatus. ”Du sier at jeg er konge”, svarte Jesus. ”For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.” ”Hva er sannhet?” sa Pilatus. Deretter gikk han igjen ut til jødene og sa til dem: ”Jeg finner ingen skyld hos denne mannen.”

Første Johannesbev 3,18

Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet.

Johannesevangeliet 8,36

Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

Salme 25,4-5

Herre, la meg kjenne dine veier.
Lær meg dine stier!
La meg få vandre i din sannhet,
lær meg, for du er Gud, min frelser!
Til deg setter jeg alltid mitt håp.

Tredje Johannesbrev 1,4

Ikke noe gleder meg mer enn å høre at mine barn lever i sannheten.

Johannesevangeliet 1,14 og 17

Og Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far,
full av nåde og sannhet.(…)

For loven ble gitt ved Moses,
nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

1 Korinterbrev 13,4-6

Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig,
den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.
Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget,
er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.
Den gleder seg ikke over urett,
men har sin glede i sannheten.

Johannesevangeliet 8,31-32

Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.

Efeserbrevet 4,15

Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus.

Johannesevangeliet 16,12-13

Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme.

Andre Mosebok 20,16

Du skal ikke vitne falskt mot din neste.

Johannesevangeliet 17,17-19

Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet.Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten.

Ben White / Unsplash

Tema

Temaet for iTro i april er «Sant».